Gode tips: Sådan skriver du en Horizon 2020-ansøgning


”Der er ikke noget mere befordrende for ens arbejdsglæde end at hjælpe folk med at få et par millioner fra Horizon 2020”, siger Christian Holstein fra Eurocenter, der hjælper virksomheder med EU-ansøgningerne. Læs hans gode råd fra InfinITs seminar her.Christian Holstein fra EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Innovation var en af dagens talere til InfinITs seminar om IoT og it-innovation i Horizon 2020.

EuroCenter hjælper virksomheder med at søge finansiering fra Horizon 2020 og vejleder under hele fasen fra idéudvikling over ansøgning til gennemførelse af Horizon 2020-projektet. Og det er ganske gratis. Her er Christian Holsteins råd til en god Horizon 2020-ansøgning:Vær innovativ i indholdet – ikke i formen


En ansøgning har to dele: Part A, som består af budget og resume (dvs. administrative og faktuelle oplysninger - hvem er I, og hvor mange penge har I brug for), og Part B, som er den egentlige ansøgning: Hvad er det for en kvalitet I kommer med, og hvor meget beyond state of the art er det? Vær innovativ i indholdet, men ikke i formen – der er et vist tidspres over gennemlæsningen.Du hjælper EU med at løse problemer


Når man skal til at lave en ansøgning, er det helt fundamentalt, at den ikke bare handler om dit lille projekt, men hvad dit projekt kan bidrage til i det store, samlede hele. Tænk på det således: Du beder ikke bare EU om støtte til dit projekt; du hjælper EU med at løse problemer. Sæt derfor fokus på den effekt, projektet vil have - og fokuser på, hvordan det kan skabe jobs og vækst, som kan hjælpe med at løse de udfordringer, der ikke kan løses uden forskning og innovation.Det er ikke en videnskabelig afhandling


Horizon 2020-ansøgninger skal være både meget konkrete, entusiastiske og personlige.
Evaluatorerne er både nicheeksperter og personer med bredere fagkendskab; men drop stammesproget. Se på det som en kommunikationsopgave med videnskabeligt og innovativt indhold.Lav et proposal summary med guldkorn fra de tre hovedafsnit


Det kunne f.eks. være:


Excellence: Hvilket problem vil I løse? Hvilke hovedresultater vil I opnå? Hvilke hovedudfordringer er der, og hvordan håndterer I dem? 


Impact: Hvem vil få glæde af resultaterne? Hvad er den forventede effekt?


Implementation: Knivskarp projektplan, management (vis at det hele er i i trygge hænder), fremvis konsortiets kompetencer (glem janteloven her). 

Godt tip til afsnit 2.1 – Expected impacts


Expected impacts-afsnittet er svært. Sæt 5-10 sider af, og tænk på det som en slags velbegrundet troværdig ønsketænkning.

  • 
Beskriv, hvordan dit projekt bidrager til at opnå den forventede effekt nævnt i topic.


  • Forhold dig punkt for punkt til expected impact – og gør det tydeligt for evaluator, at du gør det.
- Benyt gerne skemaer og tabeller – gør det overskueligt og læsevenligt.


  • Beskriv, hvordan dit projekt vil bidrage til at forbedre innovationskapacitet og integrere ny viden, som på sigt vil styrke økonomi, vækst og beskæftigelse.


  • Beskriv også de barrierer og rammebetingelser, det vil kunne få indflydelse på, om den forventede effekt kan opnås. Det kan f.eks. være holdningsmæssige/etiske barrierer, forbrugeradfærd/præferencer og markedsbarrierer (eksempelvis en folkelig modvilje). Beskriv, hvordan I vil omgå/mindske barriererne. Svaret vil her ofte være noget med at inddrage brugerne - tvivlerne, myndighederne, standardiseringsorganerne, NGO’erne (osv.), der har med barriererne at gøre.For yderligere spørgsmål og vejledning til jeres Horizon2020-ansøgning kan I kontakte Eurocenter på tlf. 35 44 62 40 samt eurocenter@fi.dk eller twitter: @eurocenter_dkKontakt

Sekretariatsleder
Merete Carlson
Alexandra Instituttet
Tlf.: +45 20 75 71 45
E-mail

 

Det sagde de om arrangementet:


Mikkel Christian Sørensen, grundlægger af Omnio, der gør det 100 gange hurtigere at sætte et industrielt devise på IoT:


Jeg var primært interesseret i at finde konsortier inden for IoT, der kan bruge min tjeneste, og så ville jeg gerne høre noget om, hvilke støtteordninger der findes for helt små virksomheder. Jeg fik et meget bedre overblik over, hvad der er relevant for mig samt et par gode kontakter, der kan hjælpe min virksomhed videre, måske ind i konsortier. En god investering!

Lasse Enshelm Irmer, direktør i AirshipOne, der udvikler en digital butler, som skal hjælpe folk med at håndtere al den information, der kommer ind via IoT:

Vi deltog for at prøve at forstå det her EU-game lidt bedre. Vi har fået en masse viden omkring Eurostar-programmet, og jeg tror det er den vej, vi skal, hvis det er. Det var rigtig spændende at få skitseret nogle af de ting, man skal igennem, fra en virksomhed, der rent faktisk har været igennem processen.

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet