Software - scenarier for value propositions og forretningsmodeller


InfinIT dykkede i december 2017 ned i, hvilke teknikker og værktøjer, der kan hjælpe med at udvikle og vælge løsninger på grundlag af value propositions og tilhørende forretningsmodeller. Værktøjerne har relevans for både iværksætteri som for udvikling inden for eksisterende virksomhed.

Med value propositions tænker vi på den værdi, som software skaber og udretter for kunden. F.eks. at den udviklede software gør noget bedre og smartere for kunden eller noget, som ikke er set før.

Mange af deltagerne var netop mødt op, fordi de ønskede at give kunden værdi gennem deres produkter. Og arbejdet med value propositions kunne oplægsholder Rune Thaarup Høegh, Seniorspecialist, User Experience Designer ved Nykredit fortælle om.

Sådan arbejder de med value propositions i Nykredit

I Nykredit har de mange års erfaring i bevilling af realkreditlån. I den forbindelse anvender de et it-værktøj, der skal erstattes af en ny løsning.

”Det oprindelige system har over årene oplevet en del knopskydning eksempelvis på grund af lovgivning og nye processer. Samtidig er produktet baseret på en aldrende it-teknologi og kan blive vanskeligt at supportere. Det gamle system skal derfor nytænkes og erstattes,” siger Rune Thaarup Høegh.

Låntagere i Nykredit ønsker typisk et realkreditlån og et banklån. De blev tidligere behandlet via to systemer. Nykredit ønsker at bygge et enkelt program, der behandler dem sammen.

Metoden for udvikling af totalkredit-platformen

”Vi kender marked, behov og proces i lån. Vi startede derfor med mange erfaringer og viden om behov. Vi så bl.a. på ny tendenser i innovation og teknologi med henblik på næste generations løsning. Denne viden udgjorde indledende input til value propositions. Men denne indsigt måtte vi udfordre,” siger Rune Thaarup Høegh.

Derfor udførte Nykredit brugerundersøgelser for at afprøve deres antagelser.

”Vi udførte bl.a. interviews, usability evalueringer af eksisterende værktøjer - ikke kun egne, dannede fokusgrupper og undersøgte digitaliseringsmuligheder. Vi stillede spørgsmål som, hvad låneren synes om værktøjer på markedet, og vores undersøgelser gav også viden om brugerens overvejelser og det forløb, brugeren gennemløb under låntagning. Vi kunne tale om en slags videntrappe for låntagere - førstegangslåner, låntager med basisviden og låntager er ekspert. Vi undersøgte også, hvad de gør i udenlandske banker og i andre brancher,” siger Rune Thaarup Høegh.

Fra begyndelsen havde Nykredit en generel ide om, hvad de ville, men den blev nu mere konkrete i takt med deres undersøgelser. Realkreditinstituttet fik også mere kendskab til de udfordringer, de stod over for.

”Vi endte med et katalog med 50 ideer, der blev kogt ned til de 10 bedste value propositions, som blev anvendt under den følgende analysefase. I det videre forløb arbejdede vi med ”kunderejser”, detaljeret proces, behov for data, design af API til dækning af databehov, udformning af target arkitektur, dannelse af agile teams til at bygge API’ere,” siger Rune Thaarup Høegh og afslutter:

”Styrken ved den metode, vi anvendte, var stærke user-stories, viden placeret hos dem, der skal lave løsningen, positivt samarbejde og positive forventninger til løsningen.”

Fra idé til value proposition

Kasper Mathias Svendsen, Senior UX designer i Mjølner Informatics holdt også oplæg på dagen. Han fortalte om, hvordan software- og designhuset hjælper kunden fra ide til færdigt produkt.

”I vores arbejde sætter vi brugeren i centrum. Vi prøver at forstå kunden for at kunne skabe en løsning med en brugbar kerne. Vi stræber efter, at løsningen har relevant funktionalitet, er brugervenlig, har attraktivt udseende og brander produktet,” siger Kasper Mathias Svendsen.

Når Mjølner Informatics taler om user experience, mener de bl.a. at møde kundens eksakte behov og en simpel og elegant løsning, der er en fornøjelse for kunden at anvende.

”Vi arbejder meget med prototyper tidligt i forløbet og uddrager kundens forretningsmål. Vi afklarer domæneviden – da der kan være et gab mellem opfattelsen af denne viden hos forskellige indgående interessenter. Vi undersøger f.eks., hvem brugeren er, og hvad er brugerens forventning. Prioritering af vores opnåede value propositions sker via brugernes ønsker målt op mod forventet forretning,” siger Masper Mathias Svendsen.

Du finder slides fra arrangementet her.

Arrangementet blev afholdt i fokusgruppen for Processer og It den 7. december 2017.

Hvis du ønsker at komme med til et lignede arrangement i fremtiden, kan du melde dig ind gruppen lige her.

Du kan også tjekke InfinITs andre fokusgrupper ud lige her – vi har 7 i alt.

 

KontaktFaglig koordinator

Thomas Hildebrandt
IT-Universitetet
Tlf.: +45 72 18 52 79
E-mail

 Faglig koordinator
Ivan Aaen
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 99 40 89 11
E-mail

 

Facilitator
Jørgen Biegel
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 96 35 45 65
E-mail

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet