Innovationsnetværk for it skal sætte Struer Tracks festivalen på landkortet

 

Hvad skal lydkunstfestivalen Struer Tracks være kendt for i fremtiden? Det spørgsmål hjalp InfinIT med at besvare, da vi i sommers besøgte Lydens By og bidrog til Struer Tracks Visionsseminar.Lyd i byen er ikke kun et spørgsmål om støjbekæmpelse og stillezoner. Det handler også om at afmærke steder, hvor summende fællesskaber, fælles historier og samvær med andre er i højsædet. Det gælder måske ikke mindst i en provinsby som Struer, hvor ønsket om stilhed til tider opvejes af ønsket om liv og lyd i gaden.

De deltagende på visionsseminaret var derfor både kunstnere, komponister og lyddesignere.

Alle var interesseret i at udvikle Struer Tracks festivalen samt at etablere et forum for lyd og byudvikling. Seminaret gav mulighed for at kigge indad og spørge, hvordan Struer Tracks kan blive en enestående lydkunstfestival samt afprøve, hvordan Struer Tracks kan være et laboratorium for lyd og byudvikling i bredere forstand.

Håbet er, at Struer Tracks Visionsseminar med tiden udvikles til at blive en national tænketank for bylyd og byliv.

Deltagerne kom frem til tre scenarier, der kan sætte Struer Tracks på landkortet. Det første er borgerinddragelse. Her kunne festivalen f.eks. gøre sig kendt på i særlig grad at inddrage børn, unge og ældre i workshopbaserede borgerproduktioner som f.eks. en instrumentbyggeworkshop. Det andet scenarie, der kunne gøre festivalen kendt, er at samarbejde målrettet med det lokale erhvervsliv. Det kunne f.eks. være at skabe nye værker, der både bliver til i samarbejde med den lokale lydbranche og dermed bidrager til at udvikle denne. Sidste scenarie er at satse skarpt på høj international kunstnerisk kvalitet. Her skal Struer Tracks være kendt for at være en mødeplads for internationale og lokale kræfter.

Struer Kommune er netop i gang med at overveje en 4-års plan for festivalen, så der er gode muligheder for, at den kan arbejde videre mod de ambitiøse mål, der ligger til grund for initiativet. 

Kontakt


Liselott Stenfeldt

Alexandra Instituttet
Tlf. 61 70 95 06
E-mail

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet