Udviklingsforløb for indlejrede systemer


At udvikle og udskifte en gammel computerplatform med en ny og at vælge den helt rigtige underleverandør til opgaven kan være en udfordring.

Til InfinITs arrangement i fokusgruppen Processer & IT den 22.11.16 blev der sat fokus på, hvorledes man bedst muligt vælger sin underleverandør samt givet ideer til, hvordan man styrer processen med en underleverandør fra start til slut. Vi har samlet et resumé her.

Maskinproducenten Hardi 


Blandt deltagerne var maskinproducenten Hardi. De ønskede i 2012 at få udviklet en ny computerplatform til deres marksprøjter. De ønskede samtidig, at denne platform skulle holde i 10 år, og havde derfor også et ønske om, at de selv kunne opgradere platformen. Da Hardi ikke selv havde de fornødne kompetencer i udvikling af computerstyringssystemer, måtte de først tage stilling til, hvilken form for underleverandør de ønskede.

Hardi opbyggede over flere år et beslutningsgrundlag, hvor de bl.a. besøgte messer for at se, hvilke løsninger der blev tilbudt, drøftede projektideen med tre potentielle udviklere og indhentede tilbud samt overvejede at udvikle et modulært system og arkitektur.

Hardi valgte en OEM-underleverandør, som skulle udvikle computerplatformen fra bunden af. Selvom underleverandøren var erfaren og havde modne udviklingsprocesser, var Hardi klar over, at videnoverførsel fra de få software- og it-ingeniører på Hardi til underleverandøren var en essentiel opgave. Den valgte løsning krævede også en meget stor indsats fra Hardi under udviklingsfasen til styring af underleverandøren.

I 2016 stod den nye computerplatform færdig, og Hardi var fuldt tilfreds med produktet, men der havde været bump undervejs. Projektet indebar et år længere udviklingstid end planlagt og et årsværk mere end budgetteret. Ligeledes havde underleverandøren uerfarne folk på projektet i første fase. De erfarne folk kom senere på, men det opdagede Hardi for sent, og unødig tid og kræfter blev brugt.

Hardi spurgte InfinITs deltagere, om de kunne have forestillet sig en bedre fremgangsmetode. I Hardis tilfælde ledte InfinIT-arrangement til anbefalinger fra bl.a. Grundfos, som har erfaring i at styre underleverandører.  Grundfos’ anbefalinger gik bl.a. på at undersøge, om underleverandøren har den fornødne modenhed og kompetence fx inden for projektledelse, aktuelt produkt, performance og vedligeholdelse. Ligeledes er det vigtigt for Grundfos, at det er de uddannede folk hos den valgte underleverandør, som udfører udviklingsarbejdet. Grundfos anbefalede også at bruge tjeklister med alt fra mødehyppighed til, om det skal være en agil eller plandrevet udvikling.

På dagen blev der også diskuteret ved Ivan Aaen fra Datalogisk Institut, hvorledes eksisterende virksomheder kunne udvikle deres forretning – også kaldet intreprenørship. Oplægget og den efterfølgende debat tog udgangspunkt i de udfordringer som traditionelle ”mekanisk/elektriske” produkter møder, når softwaren presser sig på og bliver dominerende i en organisation, der ikke kender til de udfordringer, der følger med en mere softwarebaseret udvikling.

Kontakt

Facilitator
Jørgen Biegel
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 96 35 45 65
E-mail

 

 

Se slides fra fokusgruppens arrangementer her

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet