Udviklingsprogrammet Industri 4.0

 

Vil din virksomhed med på Industri 4.0 bølgen?

Og har din virksomhed potentiale for at udvikle nye smarte produkter, services eller processer men mangler viden om Industri 4.0 teknologier?


Så er dette udviklingsprogram noget for dig!

Udviklingsprogrammet for Industri 4.0 er en målrettet indsats med formålet at styrke vækst og innovationskraften blandt SMV’er i Region Midtjylland. Det skal ske gennem øget samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i konkrete innovations- samarbejder.

Formål med programmet

  • Øge antallet af innovative SMVer i Region Midtjylland, der kan udnytte potentialet i Industri 4.0 til at skabe innovation og kommerciel vækst.
  • Styrke deltagervirksomhedernes samarbejde med andre virksomheder og viden- institutioner med afsæt i vækstteknologier inden for Industri 4.0.
  • Gøre deltagervirksomhedernes produkter, services og processer smarte gennem brug af nyeste vækstteknologier.

Hvem kan deltage?

Alle virksomheder med innovations- og forretningspotentiale inden for Industri 4.0 produkter, services og processer baseret på nyeste vækstteknologier kan deltage i projektet. For at deltage, skal minimum tre SMV’er gå sammen med en videninstitution omkring et konkret, fælles innovationssamarbejde af mellem 6 og 24 måneders varighed.

Læs mere her

 

I forbindelse med udviklingsprogrammet afholdes bl.a. flg. matchmaking-workshops, som du kan tilmelde dig:

Fra buzz til business (Aarhus)

Fra buzz til business (Herning)

Kontakt

Sekretariatsleder
Laura Møller
Alexandra Instituttet
Tlf.: +45 93 50 88 04
E-mail

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet