Flere EU-midler til dansk forskning

InfinIT har netop fået 1 million til at gøre virksomheder og forskere endnu bedre til at samarbejde om at få EU-bevillinger.

Danmark er god til at hente penge hjem fra EU's forsknings- og innovationsprogram, hvor ikke færre end 550 milliarder kroner skal uddeles frem mod 2020.

Ifølge en ny opgørelse fra Europa Kommissionen har danske forskere og virksomheder siden opstarten af programmet sidste år hentet mere end 2,2 milliarder kroner i den særlige Horizon 2020-pulje.

Fra de danske Horizon 2020-midler har Uddannelses- og Forskningsministeriet afsat 11,5 millioner kroner i en pulje kaldet Horizon2020-NET til at oprette nye netværk, der skal gøre virksomheder og forskningsinstitutioner endnu bedre til at samarbejde om at få del i EU-pengene.

- InfinIT har ansøgt og netop modtaget 1 million kroner fra den nye pulje, så vi kan bidrage til, at danske virksomheder i fremtiden kan blive endnu bedre til at få lavet ansøgninger og skaffe forskningsmidler hjem fra EU, siger Kim Guldstrand Larsen, direktør for InfinIT og professor i datalogi ved Aalborg Universitet.

Kim Guldstrand Larsen har selv fået bevilliget godt 18 millioner kroner til sin forskning i softwareoptimering af en stribe almindelige hverdagsprodukter lige fra biler til mikrobølgeovne.

- Det har givet mig muligheden for at sætte det lange lys på min forskning ved gennem de næste fem år at ansætte ni forskere og komme langt videre med mit forskningsfelt, siger Kim Guldstrand Larsen.

Samlet har EU indtil videre uddelt godt 87 af 550 milliarder, men der er stor konkurrence om midlerne og det er tidskrævende at skrive ansøgningerne. InfinIT vil bidrage til forarbejdet for danske forskere og virksomheder på it-området ved målrettet at samle potentielle partnere i netværkets matchmakingaktiviteter og ved at fokusere på temaer med relevans for H2020.

Ønsker man som virksomhed eller forsker at deltage i InfinIT-netværket, kan man indmelde sig gratis. InfinIT støtter og fremmer samarbejder af kortere eller længere varighed mellem virksomheder og forskere, og organiserer co-creation workshops med fokus på konkrete virksomheds- eller samfundsudfordringer. Hvis din virksomhed har nogle konkrete interesser fx i relation til Horizon 2020, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Merete Carlson (merete.carlson@alexandra.dk), så vi kan bidrage til, at danske virksomheder i fremtiden kan blive endnu bedre til at få lavet ansøgninger og skaffe forskningsmidler hjem fra EU

Hvorfor deltage i EU-netværk?


Danmark er et stærkt land inden for forskning, men man er også nødt til at kigge på, hvad der rører sig ude i verden. - EU-projekterne giver et bredere udsyn og et større netværk, som man kan lære meget af

EU’s forskningsprogrammer er en glimrende mulighed for at tilegne sig ny viden og kompetencer, mens man indgår i et internationalt netværk af virksomheder og forskningsorganer.

Danske virksomheder og forskningsinstitutter er blevet langt bedre til at deltage i internationale forskningsprojekter i de seneste år, og det gavner de danske virksomheder.


Kontakt

Center For Indlejrede Software Systemer, Aalborg Universitet
Professor Kim Guldstrand Larsen, kgl@cs.aau.dk
Eller lektor Arne Skou, ask@cs.aau.dk, som har indsendt H2020 Netpulje ansøgningen.

InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet