InfinITs matchmakingpulje har netop igangsat 4 nye projekter

 

Det er gennem InfinIT muligt at søge om midler til at styrke virksomheders innovation og vækstpotentiale gennem samarbejde med videninstitutioner. Vi støtter både mindre samarbejdsprojekter og særlige videnspredningsaktiviteter i form af konferencer eller workshops inden for netværkets fokusområder.

Her er 4 eksempler på projekter, vi støtter i 2016:

1. Et it-vækstforløb for etablerede SMV’er i it-branchen

Formålet med dette projekt er at udvikle et eksklusivt it-vækstforløb for udvalgte it-virksomheder med særligt internationalt vækstpotentiale baseret på it-innovation. It påvirker alle forretningsområder i dag, og det er essentielt for alle virksomheder at opsnappe nye muligheder og viden, før man bliver overhalet af andre innovative aktører. I dette projekt går Væksthus Hovedstadsregionen, IT-Branchen og Alexandra Instituttet sammen om et fokuseret it-vækstforløb for at styrke sammenhængskraften på tværs af eksisterende innovations- og vækstfremmeaktører.

Der er kick-off på samarbejdet d. 8. april kl. 13-15 ved et åbent gå-hjem-møde: Knæk koden til vækst og internationalisering - Disruption og nye forretningsmodeller på vejen til et internationalt marked

2. Internet of Things i produktion og værksted

Formålet med dette projekt er, at eksperimentere med udvikling af smarte produkter og IoT til en mindre produktionsvirksomhed. Projektet tager udgangspunkt i teaterproduktionen, fordi der her både bliver bygget og eksperimenteret med tekniske løsninger, som kombineres og flyttes rundt i hele maskineriet bag en forestilling. Med Nørrebro Teater og 3D Printhuset som partnere er projektet en ideel legeplads for at kombinere tekniske komponenter og it med fysiske omgivelser og formgivning af materiale.

Der vil blive afholdt en åben workshop med resultater i maj 2016. 

3. Nye forretningsmuligheder med åbne offentlige data

InfinIT har givet støtte til afholdelse af en halvdagskonference i efteråret 2016 med fokus på åbne offentlige data. Hvilke muligheder, udfordringer, og eksisterende løsninger er der for en forretningsmæssig anvendelse af åbne offentlige data. Konferencen vil i høj grad være virksomhedsorienteret og præsentere og inspirere til nye business cases og samarbejdsmuligheder mellem universiteter og erhvervsliv. Samtidig er dette en anledning til at styrke dialogen med relevante offentlige myndigheder.  Konferencen afholdes i samarbejde mellem Akademiet for de Tekniske Videnskaber og InfinIT med partnere fra videninstitutioner og virksomheder i partnergruppen.

4. Offentligt-privat arbejdsfællesskab inden for Big Data og fødevarer med fokus på kyllingeproduktion

Formålet med dette projekt er at samle et offentligt-privat arbejdsfællesskab omkring udnyttelse af data på tværs af værdikæden i landbrugssektoren. Arbejdsfællesskabet skal identificere konkrete muligheder for forretningsudvikling og kvalitetssikring baseret på data på tværs af værdikæden med et tydeligt forbruger-perspektiv. Derudover skal arbejdsfællesskabet formulere en mulig handlingsplan med reference til eksisterende forsknings- og udviklingsprojekter.

Erfaringerne fra arbejdsfælleskabet kan danne inspiration for etablering af flere tilsvarende samarbejder på forskellige områder inden for fødevareområdet. Projektet ledes af DTU Compute i samarbejde med Alexandra Instituttet.

 

Kontakt

Sekretariatsleder
Merete Carlson
Alexandra Instituttet
Tlf. 20 75 71 45
E-mail

 

InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet