Om os


InfinIT arbejder med videndeling, matchmaking og projektetablering mellem forskere og virksomheder, der har fælles interesser inden for it.

Virksomheder, der deltager i innovationsnetværk opnår:

 • større synlighed
 • får flere henvendelser fra kunder
 • får større indsigt i de seneste trends.

Vi samler erhvervsliv, offentlige institutioner og it-forskere omkring forskellige områder inden for it-innovation og ny teknologi.

Medlemmerne er virksomheder og offentlige institutioner med særlig interesse i det pågældende område.

InfinIT er Danmarks eneste landsdækkende innovationsnetværk for it, og vi bevæger os i midterfeltet mellem forskere og virksomheder.

InfinIT er din vej til nogle af de fremmeste it-forskere og mest innovative virksomheder. Uanset om du repræsenterer en lille eller en større virksomhed eller en offentlig organisation, kan du gennem InfinIT berige din forretning med den nyeste it-innovation.

Hovedparten af vores aktiviteter er forankret i et af vores syv fokusområder:

 • Big Data & Business Intelligence
 • Processer & IT
 • Security
 • Future Technologies in Smart Society
 • Embedded Systems Engineering
 • Sporings- & positioneringstjenester
 • Usability & interaktionsdesign

Her mødes virksomheder, offentlige institutioner og forskere jævnligt og udveksler viden, ideer og kontakter. Det resulterer ofte i både kommercielle opgaver og deltagelse i offentligt støttede udviklingsprojekter.

I områderne arbejder vi løbende sammen med udvalgte brancher og deres organisationer og tilbyder herved at være branchernes partner i forbindelse med udvikling af nye produkter og processer med it i.

Du er velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev her eller gå på opdagelse i en eller flere af vores fokusområder – dem tilmelder du dig her.

Sådan kan du bruge os

Som medlem af netværket får du:

 • Nyeste viden om de teknologier og fagområder, InfinIT arbejder med.
 • Et forum for videndeling, ideudveksling og ideudvikling.
 • Mulighed for at netværke med interessefæller og skabe nye relationer.

Du kan deltage på forskellige måder:

1. Netværksarrangementer og matchmaking

Vi afholder netværksarrangementer i vores syv forskellige fokusgrupper. Programmet på disse arrangementer består hovedsageligt af faglige oplæg fra udvalgte forskere og efterfølgende diskussion. På arrangementerne skaber vi et forum for faglig inspiration, ideudveksling og udvikling i en åben atmosfære, hvor det er uforpligtende og gratis at deltage.

2. Co-creation workshops

Hvis du som virksomhed har en konkret problemstilling og ønsker at tage den op i netværket for at få sparring fra de andre medlemmer, så sammensætter vi gerne en gruppe, der vil arbejde målrettet med din case på et af vores netværksarrangementer.

Vi afholder co-creation workshops, hvor vi faciliterer samarbejdet omkring en konkret virksomhedscase. Vi inviterer forskere og virksomheder inden for et givent interesseområde og laver nogle mindre, men mere målrettede workshops, hvor der samarbejdes, på tværs af forskning og industri, omkring løsninger på konkrete virksomhedsudfordringer.

3. Rådgivning og funding til konkrete samarbejdsprojekter

InfinITs matchmakingpulje støtter aktiviteter som prototypeudvikling, proof-of-concept, konceptudvikling eller problem-/løsningsorienterede workshops. Midlerne kan søges i samarbejde med InfinITs partnere.

Vi hjælper dig også med at blive bedre til at ansøge og samarbejde om forskningsmidler fra EU. EUs forskningsprogrammer er en god mulighed for at tilegne sig ny viden og kompetencerog samtidig indgå i et internationalt netværk af virksomheder og forskningsinstitutioner.

Læs om støttemuligheder her

 

Kontakt

InfinIT København
Alexandra Instituttet A/S
Njalsgade 76, 3. sal
2300 København S
E-mail

InfinIT Aalborg
CISS - Aalborg Universitet

Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Ø
Tlf.: +45 99 40 86 53
E-mail

 

Viden og inspiration


GDPR i praksis -
Danske virksomheders implementering af EU’s nye persondataforordning


RUMMET - Udnyttelse af satellitbaserede data

Innodrone - Muligheder og udfordringer i offshore/energi- og miljøsektoren

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet