Aktørerne bag InfinIT

Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet er et anvendelsesorienteret forskningsinstitut, der bygger bro mellem it-forskning, virksomheder og offentlige institutioner. Instituttet udvikler nye it-baserede produkter og services gennem forskningsbaseret innovation samt igangsætter og gennemfører fælles FoU-projekter og leverer viden baseret på den nyeste forskning.

www.alexandra.dk


BrainsBusiness

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at skabe innovation, vækst og arbejdspladser. Det overordnede mål for BrainsBusiness er at bidrage til, at den nordjyske IKT-klynge anerkendes som en af de mest attraktive og konkurrencedygtige IKT-klynger i Europa.

www.brainsbusiness.dk


CISS - Center for Indlejrede Software Systemer

CISS ved Aalborg Universitet er et erhvervsrettet kompetencecenter, der arbejder på at bygge bro mellem forskning og erhvervsliv inden for indlejrede software systemer. 80% af al software er indlejret, og det er et område i enorm vækst. CISS' primære fokus er at skabe virksomhedssamarbejder med små og mellemstore virksomheder i en bred vifte af brancher.

www.CISS.dk


DELTA

We help ideas meet the real world

DELTA hjælper sine kunder med effektiv anvendelse af avancerede teknologier, der skal opnå kommerciel succes i en kompleks verden. Vi varetager design, udvikling, test, certificering og rådgivning inden for elektronik, mikroelektronik, softwareteknologi, lys, optik, akustik, vibration og sensorsystemer.

www.delta.dk


Datalogisk Institut Københavns Universitet (DIKU)

DIKU fører en udadvendt og tværfagligt orienteret forskningspolitik, hvor vi så vidt muligt inddrager virksomhederne i vores forskningsprojekter. Instituttets styrker ligger inden for algoritmik og datastrukturer (big data), programmeringssprog, it-sikkerhed, medicinsk billedanalyse og maskinlæring, finans-it, sundheds-it, samt interaktionsdesign og mobile kommunikationsplatforme.

www.diku.dk


Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

Institut for Datalogi på Aarhus Universitet er stærk inden for bade teoretisk og eksperimentiel datalogi, og det er instituttets mål at opretholde sin position som et af Europas førende forskningscentre på disse områder.

www.cs.au.dk


DTU Compute - Institut for Informatik og Computer Science

DTU Compute forsker og underviser i matematisk modellering og computer science med fokus på anvendelser inden for ingeniørvidenskaberne og i forretningsverdenen. Relationen til konkrete problemstillinger er essentiel.

www.imm.dtu.dk


IT-Universitetet i København

IT-Universitetet er en uafhængig uddannelses- og forskningsinstitution og er dedikeret til den digitale verden. Fra spil og kommunikation til business og softwareudvikling.

www.itu.dk


Knowledge Lab

Knowledge Lab ved Syddansk Universitet er et forsknings- & udviklingscenter, som skaber innovation gennem samarbejde mellem forskning, private virksomheder og offentlige institutioner. Knowledge Lab forsker gennem udviklingsprojekter og skaber udvikling gennem forskning. Knowledge Labs særlige kompetence ligger indenfor læring, innovation og it.

www.knowledgelab.dk


Væksthus Hovedstadsregionen

I Væksthus Hovedstadsregionen kan virksomheder på Danmarks regning få lagt deres vækstplan og gjort udfordringer til muligheder. Væksthuset er sat i verden for at hjælpe virksomheder med at skabe vækst, eksport og job.

www.startvaekst.dk/vhhr.dk

 

 

Kontakt

InfinIT København
Alexandra Instituttet A/S
Njalsgade 76, 3. sal
2300 København S
E-mail

InfinIT Aalborg
CISS - Aalborg Universitet

Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Ø
Tlf.: +45 99 40 86 53
E-mail

 

 

Følg med i vores aktiviteter i vores LinkedIn-gruppe

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet