Sådan kan du bruge os

 

Som medlem af netværket får du:

  • Nyeste viden om de teknologier og fagområder, InfinIT arbejder med.
  • Et forum for videndeling, ideudveksling og ideudvikling.
  • Mulighed for at netværke med interessefæller og skabe nye relationer.(Foto: Mark Thyrring)

Du kan deltage på forskellige måder:

1. Netværksarrangementer og matchmaking

Vi afholder netværksarrangementer i vores syv forskellige fokusgrupper. Programmet på disse arrangementer består hovedsageligt af faglige oplæg fra udvalgte forskere og efterfølgende diskussion. På arrangementerne skaber vi et forum for faglig inspiration, ideudveksling og udvikling i en åben atmosfære, hvor det er uforpligtende og gratis at deltage.

2. Co-creation workshops

Hvis du som virksomhed har en konkret problemstilling og ønsker at tage den op i netværket for at få sparring fra de andre medlemmer, så sammensætter vi gerne en gruppe, der vil arbejde målrettet med din case, på et af vores netværksarrangementer.

Eksempelvis har vi afholdt: Hands-on workshop om Interaktive Materialer, Usability og interaktionsdesign og It-sikkerheds- og privacyværktøjer

Vi afholder co-creation workshops, hvor vi faciliterer samarbejdet omkring en konkret virksomhedscase. Vi inviterer forskere og virksomheder inden for et givent interesseområde og laver nogle mindre, men mere målrettede workshops, hvor der samarbejdes, på tværs af forskning og industri, omkring løsninger på konkrete virksomhedsudfordringer.

3. Rådgivning og funding til konkrete samarbejdsprojekter

InfinITs matchmakingpulje støtter aktiviteter som prototypeudvikling, proof-of-concept, konceptudvikling eller problem-/løsningsorienterede workshops. Midlerne kan søges i samarbejde med InfinITs partnere.

Vi hjælper dig også med at blive bedre til at ansøge og samarbejde om forskningsmidler fra EU. EUs forskningsprogrammer er en god mulighed for at tilegne sig ny viden og kompetencerog samtidig indgå i et internationalt netværk af virksomheder og forskningsinstitutioner.

Læs om støttemuligheder her

 

Kontakt

InfinIT København
Alexandra Instituttet A/S
Njalsgade 76, 3. sal
2300 København S
E-mail

InfinIT Aalborg
CISS - Aalborg Universitet

Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Ø
Tlf.: +45 99 40 86 53
E-mail

 

Se eksempler på projekter,
vi har igangsat

 

Se case med AskCody

 

Viden og inspiration


RUMMET - Udnyttelse af satellitbaserede data

Innodrone - Muligheder og udfordringer i offshore/energi- og miljøsektoren

 

InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet