0

Flere danske it-tekstilerJeg har i nogle år arbejdet sammen med danske virksomheder og øvrige organisationer på at udvikle produkter, der kombinerer it og tekstiler.

Vi har bl.a. udviklet Klimakjolen, Solcelletasken og Memory Bag og p.t. er vi i gang med at udvikle UV-kjolen, vi har medvirket til at udvikle Den Intelligente Trøje og vi vil meget gerne i gang med at udvikle Trylletrøjen.

 

 
Klimakjolen (Foto: Copyright Diffus Design, fotograf Anni Norddahl)  

 

Al denne udvikling er foregået i et samarbejde imellem danske og udenlandske virksomheder og forskningsinstitutioner. Dette arbejde er afhængigt af, at der bliver givet forskningsmidler til yderligere at højne vores ekspertise til at løfte udviklingsopgaven og lige nu står vi overfor en rigtig god mulighed for at få midler til at satse ekstra på dette område i de næste tre år. Det kan lade sig gøre, hvis vi får en resultatkontrakt indenfor it-tekstiler. Danske virksomheder og borgere kan bidrage til at det bliver til virkelighed, ved at gå ind på linket her og tilkendegive interesse og evt. komme med forslag: http://2012.bedreinnovation.dk/aktivitet/it-tekstiler


Tekstiler befinder sig utrolig mange steder i vores omgivelser, udover at være noget af det mest intime ved at være tæt på vores krop hele dagen, så indgår det også i interiør, møbler og fx bygninger. Hvis vi tager tekstil brugt til tøj, kan vi yderligere se spændvidden, som går fra arbejdstøj, hvor sikkerhed er i højsædet, til fx haute couture, hvor skønheden og det spektakulære er vigtigst.

På alle disse områder kan vi transformere tekstilet til at blive en platform for kommunikation, der bærer nogle af de samme muligheder som vi kender fra desktop-computeren. Dette ganske enkelt ved at kombinere it og tekstil. Så mulighederne er store, det er snarere det at begrænse sig, der er udfordringen.

Set med mine øjne er der især på følgende områder et stort potentiale:


Sundhed

Her er det oplagt at bruge it-tekstiler til træning og genoptræning, både af kronisk syge og raske personer. Tekstilerne kan både bruges til at motivere og til at korrigere under træningen. Der er også store potentialer i at udvikle it-tekstiler til monitorering og selvmonitorering af kroniske sygdomstilstande. Dette vil især have to fordele: det vil gøre kronisk syge mere selvhjulpne og give dem en større grad af frihed. Det vil kunne frigive ressourcer i et trængt velfærdssystem.

   
 
Solcelletasken (Foto: Copyright Diffus Design, fotograf Lisbeth Holten)  
   

 


Livsstil
Her kan man forestille sig produkter med en grøn profil, produkter med øget funktionalitet, produkter der kan kommunikere (i bredeste forstand), produkter der kan indgå i sociale netværk på en ny måde, produkter der kan interagere med sin bruger på en ny måde. Alt dette vil give ekstra værdi til livsstilsprodukter som tøj, accessories, outdoor-produkter, kontorinteriør, møbler og high fashion-produkter.


Arbejdstøj

Det kan fx være arbejdstøj der kan monitorere (fx for varme), der kan visualisere (fx for giftige stoffer), der kan kommunikere (fx beskyttelsestøj, der kommunikerer med farligt værktøj), der indgår i sociale netværk (fx for distribueret arbejde som hjemmehjælpere).


Pr & Branding

Sammensmeltning af tekstil og medie forvandler potentielt mennesker, der bærer tøj, til omvandrende reklamesøjler. I forlængelse af brugen af tøj til relationel identitetsskabelse og hvad der deraf følger af promovering af hippe produkter m.v. åbnes der med intelligente tekstiler op for nye måder at bruge tøjet til PR og branding.

Hvis vi får resultatkontrakten hjem, vil vi sammen med slutbrugere, virksomheder og øvrige organisationer forsøge at forløse dette potentiale.

Giv din mening til kende og hjælp os!


Mødet med UV-uret - og hvad det førte med sigJeg nævnte i indlægget inden påske, at UV-uret, udviklet af Hans Christian Wulf fra Bispebjerg Hospital, var en vigtig inspirationskilde til UV-kjolen. Men faktisk forgrener historien sig yderligere, for som et led i udviklingen af UV-kjolen mødtes jeg og min kollega Simon Løvind med Hans Christian Wulf og det gav anledning til en fælles ide til en række nye produkter.

 
UV-uret
UV-uret (Foto: Simon Løvind)

 

Men allerførst en indrømmelse: Da jeg hørte om UV-uret dannede jeg lynhurtigt forestillingen, at det var udviklet med henblik på at informere eller advare sin bruger om mængden af UV-stråling hun blev udsat for. Det viste sig at være ukorrekt.

Da Simon Løvind og jeg mødtes med Hans Christian Wulf var det for at tale om, om ikke vi skulle etablere et samarbejde og bygge UV-sensoren fra hans UV-ur ind i UV-kjolen. Men som samtalen skred frem viste det sig, at UV-urets formål ikke er at informere og advare den, der bærer uret; men derimod at indsamle data om UV-stråling til forskningsformål – især forskning i hudkræft.

Til gengæld viste det sig samtidig, at Hans Christian Wulf, Simon Løvind og jeg havde en fælles interesse i at bruge viden om sammenhængen mellem sol og hudkræft indsamlet vha. UV-uret til at udvikle en række produkter, der kan informere om farlig eksponering for solen og gøre den information til en del af dagligdagen.

Der findes allerede nogle produkter af den type på markedet, fx et UV-ur og en bikini. Men der er nogle centrale problemer omkring denne type produkter, fx:

  1. Hvilken type stråling er relevant ifht. faren for hudkræft og hvordan måler man den?
  2. Hvad er farligst ifht. adfærd i solen, er det høj UV-stråling eller eksponering i meget lang tid?
  3. Hvad ønsker vi at få at vide om vores adfærd i solen og hvordan vil vi tales til?

Mht. spørgsmålet om, hvad der overhovedet er relevant at måle ifht. at forebygge hudkræft, så er der både nogle forhold omkring styrken af UV-strålingen, typen af UV-stråling og mængden af tid man eksponeres for solen at forholde sig til. Hans Christian Wulf har det niveau af detaljeret og velunderbygget viden, der er nødvendigt for at kunne opstille de præcise og relevante parametre ith., hvad der skal måles og advares imod.

Mht. spørgsmålet om, hvad vi ønsker at få at vide; så er det meget vigtigt at besvare ifht. at skabe et design, der er behageligt, ikke-forstyrrende og kan indgå i dagligdagen som noget brugbart fremfor noget, brugeren tager afstand fra. Min kollega Simon, Alexandra Instituttet og jeg har efterhånden så meget erfaring med interaktionsdesign og indlejring af information i dagligdagen, at vi kan tage den udfordring op. Med det udgangspunkt håber vi alle tre, at vores møde resulterer i et efterfølgende projekt, hvor vi kan udvikle en række prototyper på produkter, der indlejrer brugbar information i hverdagen ifht. vores adfærd i solen. Hvis der sidder nogen derude og har lyst til at være med, så meld endelig tilbage!

Derudover vil jeg da også lige bruge indlægget her til at opdatere om, at udviklingen af UV-kjolen fortsætter hastigt og ufortrødent og at kostumedesigner Mette Lindberg, som er involveret i udviklingen arbejder med forskellige løsninger. Det har hun illustreret således:

Skitse-forslag til UV-kjolen (Tegnet af kostumedesigner Mette Lindberg)
 

 
InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet