METODER, TEKNIKKER OG VÆRKTØJER 

Dette tekniske aktivitetsområde dækker de metoder, teknikker og tilhørende værktøjer, der anvendes til udvikling af softwaresystemer, som indgår i indlejrede og pervasive systemer samt i fremtidens internet. Det kan f.eks. være indlejret software i apparater, software til web-services eller software til håndtering af systemernes infrastruktur.

 

Fælles for alle typer software er den stadigt større kompleksitet, der opstår som følge af kravene til øget funktionalitet, samt det voksende behov for at kunne håndtere de hårde krav til beregningshastighed, fysisk størrelse, pålidelighed, korrekthed og effektforbrug, som systemerne samtidig er underlagt.

 

Aktivitetsområdet vil fokusere på udviklingsmetoder, modeller og værktøjer, der kan reducere udviklingstid og forbedre kvaliteten af mobile og pervasive systemer. Det skal ske ved at fremme samarbejde og dialog mellem virksomheder samt mellem virksomheder og videninstitutioner; ved at medvirke til udformningen af konkrete samarbejdsprojekter på tværs af eksisterende samarbejdsmønstre samt ved at fastholde eksisterende internationale samarbejder og udvikle nye.

 

De primære aktiviteter på området vil ske i regi af interessegrupperne Højniveau Sprog til Indlejrede Systemer og Softwaretest.


         Faglig koordinator:
         Bo Balstrup
         Center for Software

         Innovation


         Tlf. +45 73 47 70 00

         E-mail
         Faglig koordinator:

         Arne Skou

         CISS, AAU


         Tlf. +45 99 40 88 51

         E-mailNetværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet