PERVASIVE SAMARBEJDE OG LÆRING 

Formålet med aktivitetsområdet pervasive samarbejde og læring er at styrke samarbejdet mellem virksomheder og videnmiljøer på området, primært med fokus på nyudvikling af teknologier til samarbejde og læring. Håbet er gennem specifikke samarbejder at styrke forsknings- og udviklingsmæssige spydspidskompetencer og skabe konkurrencedygtige nicher. Desuden skal aktiviteterne på området bidrage til at styrke den nationale position både markeds- og forskningsmæssigt på området.

 

De primære aktiviteter på området foregår i interessegrupperne Mobil og pervasive læring samt Intelligente Tekstiler.


         Faglig koordinator:
         Niels Henrik Helms
         Knowledge Lab,

         Syddansk Universitet


         Tlf. +45 65 50 22 95

         E-mail         Faglig koordinator:
         Peter Carstensen
         Alexandra Instituttet


         Tlf. +45 40 22 82 10

         E-mailNetværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet