PLATFORME 

Aktivitetsområdet Platforme dækker over alle former for platforme til mobile og indlejrede systemer, herunder hardware/software platforme, pervasive middleware samt kommunikationsteknologi.

 

Aktiviteterne på dette område vil fokusere på at videreudvikle eksisterende kompetencer - både blandt virksomheder og forskningsinstitutioner, igangsætte og gennemføre et antal miniprojekter samt forøge danske virksomheders andel i det globale marked gennem deltagelse i internationale samarbejdsprojekter.

 

De primære aktiviteter på området vil foregå i regi af interessegrupperne Intelligente Bygninger samt Grøn IT, ECO-design og Low Power.

 

 

 

 

 

         Faglig koordinator:
         Michael R. Hansen 

         Danmarks Tekniske

         Universitet

 

          Tlf. +45 45 25 37 27

          E-mail

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet