FORMIDLING


Et af målene med InfinIT er at udbrede kendskabet til netværkets kompetencer og mulighederne for samarbejde omkring disse. Det sker blandt andet gennem informationsmateriale samt gennem pressemeddelelser o.lign., der kan føre til omtale i de danske medier.


 


Informationsmateriale om netværket kan downloades her.


Se endvidere hvad pressen skriver om os her.

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet