0

UV kjolen - hvordan blev den opfundet?Når jeg taler med folk og samarbejdspartnere om de it-tekstile produkter, vi har udviklet, er et af de oftest stillede spørgsmål ”Hvordan fandt du på det?”.

Og det er egentlig et godt spørgsmål, og det er ikke nemt at svare på. Der er dog et par ting man kan sige om det; først og fremmest at det ikke i nogle af tilfældene er noget, jeg selv har fundet på. Det er alt sammen produkter, der er blevet til i en kollektiv udviklingsproces.

Men hvor starter udviklingen af it-tekstiler så?
Svaret er, at den starter der, hvor ideen til et nyt koncept eller et nyt produkt opstår. Dog er vejen til det endelig produkt aldrig den samme og på den vej spiller mange forskellige personer og fagligheder sammen for at sikre kvaliteten af det endelig produkt.

Så et første svar på det indledende spørgsmål er, at produktideen er resultatet af en proces, som altid involverer flere personer og mange lag af forandringer og erkendelser. Der er aldrig tale om én lys ide, der opstår hos én person!

Et godt eksempel på det er UV-kjolen, som jeg p.t. udvikler sammen med kolleger fra Alexandra Instituttet og Diffus Design.

Jeg kan bryste mig af at have fået ideen til UV-kjolen; men det skete ikke som en ensom, pludselig begivenhed. Kort inden Jul 2011 blev jeg kontaktet af Sarah Nymand Skafte-Pedersen fra Europabevægelsen i forbindelse med udstillingen Human Health & the Impact of Environmental & Climatic Factors, der har fokus på samspillet mellem sundhed og klimafaktorer.

De ville høre mig, om Alexandra Instituttet ville være interesserede i at udstille Solcelletasken og Klimakjolen. Under mødet fik jeg at vide, at der bl.a. også skulle udstilles et UV-ur udviklet af Professor Hans Christian Wulf fra Bispebjerg Hospital. Samtalen om UV-uret i forlængelse af Klimakjolen var startskuddet til undfangelsen af ideen om en UV-kjole.

Ideen om en UV-kjole er, set med mine øjne, interessant, fordi den bruger tekstilet som en platform for kommunikation. Og ja, jeg medgiver, at det er i meget rudimentær form; men der er en enorm styrke i muligheden for at bruge det, der er tættest på os flest timer om dagen, nemlig vores tøj, til kommunikation. Det er her oplagt at gøre oplysninger om de omgivelser, vi befinder os i, tilgængelige for os i realtid.

Det kan fx være oplysninger om mængden af UV-stråling man er udsat for i en afgrænset tidsperiode. Det kan også være mængden af CO2 man er udsat for, som med Klimakjolen. Og man kan forestille sig andre lignende oplysninger, som fx oplysninger om pollen o.lign.

Diffus Design, som jeg kontaktede med henblik på et samarbejde omkring udvikling af UV-kjolen, var også straks klar over potentialet i en UV-kjole og involverede sig i at udforme et smukt æstetisk udtryk for kjolen og sammen lavede vi et interaktionsdesign, der kunne lade sig gøre rent teknisk og som samtidig kommunikerer med sin bruger på en poetisk og smuk måde.

Vi er nu i fuld gang med udvikling af en kjole, der måler den lyspåvirkning kjolebæreren udsættes for både aktuelt og over tid og visualiserer lyspåvirkningen ved henholdsvis at åbne og lukke for lysbølgernes adgang til huden.

Poetisk
Blændeåbninger til UV-kjolen (Foto: Diffus Design)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspireret af kamerablænder og deres evne til at dosere lysmængden har kjolen en række felter, der henholdsvis åbner og lukker ind til huden. Hvis lyspåvirkningen er høj er blænderne helt lukkede og lyset har ingen direkte adgang til huden. Hvis lyspåvirkningen er lav er blænderne helt åbne og lyset kan bestråle huden.
På den måde indgår kjolen i en poetisk kommunikation med sin bærer om, hvordan hun skal forholde sig til mængden af lyspåvirkning.

Se en videooptagelse af test af en af blænderne til kjolen her.

Den 25/4 om eftermiddagen viser Alexandra Instituttet og Diffus Design kjolen frem og taler med alle, der er interesserede i udvikling af it-tekstiler. Det sker i Operaen i København, se mere her.


Tags: it-tekstiler


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet