Rapporter

Her kan du finde en liste over de rapporter, der er udarbejdet i regi af InfinIT.

IT i livsstilsbranchen - et problem- og potentialekatalog. Møbel- og interiørbranchen

Rapporten om it i livsstilsbrancehn er udarbejdet med det formål at afsøge muligheder for branchesamarbejder mellem InfinIT og livstilsbranchen. Indenfor livstilsbranchen har vi valgt at fokusere på møbel- og interiørbranchen, da der herunder er et stort antal små og mellemstore virksomheder i Danmark. Det er en branche med historisk innovationskraft indenfor formgivning, design og håndværk men samtidig også en branche med store nutidige udfordringer. Konkurrencen fra multinationale møbelvirksomheder og den aktuelle finanskrise har udfordret branchen og gennem de seneste år kraftigt reduceret antallet af møbelproducenter i Danmark. Rapporten afdækker branchens struktur og aktuelle problemstillinger med det formål at undersøge om der er innovations potentialer relateret til it-løsninger indenfor branchen. Indlejret it i møbler er ikke udbredt på det kommercielle marked og de klassiske danske design producenter har svært ved at se muligheder for at indlejre it i møblerne, da de producerer designklassikere, der forventes at have en levetid på op til 30 år og it teknologier ofte har en langt kortere levetid. Derfor er det blandt nicher indenfor branchen man skal finde mulighederne for innovation af it-løsninger.

> Download problem- og potentialekataloget her

Rapport om virksomheders brug af personas

Rapporten undersøger, hvorledes personas i dag etableres, kommunikeres, anvendes og vedligeholdes i forskellige typer af virksomheder, og den etablerer et opdateret sæt af anbefalinger for deres anvendelse. Fokus er på, hvordan personas udvikles og vedligeholdes, om og hvordan de bruges, og hvad de bruges til. Rapporten er udført af Lene Nielsen, lektor IT Universitetet, København (ITU) og forskningsassistent Kira Storgaard Nielsen, ITU, og projektet er finansieret af InfinIT.

> Download rapporten her

Reachi - The missing link

When natural disasters strike, regular communication lines often fail, leaving response and coordination a challenging and time consuming task. Utilizing a mobile mesh network, signal can be created independently of the vulnerable communication towers, enabling faster response and thereby potentially saving lives.

Reachi is a mesh device designed to let Red Cross volunteers send predefined data in the form of damage and assessment reports directly from affected communities to the local Red Cross organisation. This will give the local Red Cross overview in the form of easy handled visual maps. Reachi further creates a link from the Red Cross to the volunteers, as a means to mobilise the volunteers to act.

International User Studies: How Companies collect and present Data about Users on International Markets

In this report, we present the results of a research project about international user studies. The project has been carried out by researchers from the Center for Persona Research and Application, The IT University in Copenhagen and the Department of Learning and Philosophy.

Based on a qualitative interview study with 15 user researchers from 11 different companies, we have investigated how companies collect and present data about users on international markets.

> Download rapporten her

Kontakt

InfinIT København
Alexandra Instituttet A/S
Njalsgade 76, 3. sal
2300 København S
E-mail

InfinIT Aalborg
CISS - Aalborg Universitet

Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Ø
Tlf.: +45 99 40 86 53
E-mail

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet