IT giver lettere arbejdsprocesser

27. april 2010 gik startskuddet til endnu en interessegruppe under InfinIT, da der blev afholdt temadag med emnet ”Fra analyse af arbejdsgange til procesorienterede it-løsninger” i interessegruppen Processer og IT.

”Det har længe stået klart, at der har været behov for et forum, hvor forskellige aktører på området – fra både forskningsverdenen og erhvervslivet – kan diskutere, hvordan man bedst muligt kortlægger arbejdsprocesser og får dem implementeret i IT-systemer, og hvordan man kan få IT-systemer til at afspejle de pågældende arbejdsprocesser. Det er vores håb, at den nystartede interessegruppe kan opfylde det behov,” fortæller innovationskonsulent Camilla Simonsen fra InfinIT.

Temadagens program bød på fagligt oplæg ved Erik Lennings fra Deloitte, der med udgangspunkt i en omfattende samling best practices fra forskellige brancher fortalte om, hvordan kortlægning af forretnings- og arbejdsprocesser kan bruges til at forbedre udbuddet af it-systemer. Derefter var der paneldiskussion med deltagelse af Kommunernes Landsforening, Dafolo, Devoteam Consulting, IT-Universitetet, Exformatics og Resultmaker, hvor emnet var problemer og udfordringer ved at gå fra arbejdsgangsbeskrivelser i modelleringsmetoden BPMN (Business Process Modelling Notation) til it-systemer, der kan underbygge og lette disse arbejdsgange.

Dagen afsluttedes med en livlig plenumdiskussion, hvor deltagerne fik vendt en række yderst relevante problemstillinger og udfordringer, lige fra hvad best practices for modellering er over vigtigheden af hele tiden at have fokus på, hvad formålet med at beskrive arbejdsprocesser er (Er det for eksempel at.forstå og dokumentere arbejdsgange, at beskrive forbedrede arbejdsgange eller beskrive lovmæssige krav?), og til inddragelse af usability i designet af proces-værktøjer samt anvendelsen af forskellige beskrivelsesmetoder så som rutediagrammer.

Bred målgruppe giver stor indsigt

”Det var et rigtig spændende arrangement, fordi man mødtes på tværs af forskellige interesser – det gav en rigtig god diskussion med deltagelse af virksomheder, forskere og brugere, hvor alle kan komme frem med de problemer, de møder i hverdagen. Det betyder, at man både fik de leverandørmæssige, forskningsmæssige og operationelle synsvinkler på emnet,” fortæller Annette Vainer fra Resultmaker, der er en konsulent- og softwarevirksomhed, som udvikler IT-systemer til understøttelse og automatisering af arbejdsprocesser.

Den brede målgruppe er også en af hovedårsagerne til virksomhedens deltagelse i interessegruppen. ”Vi håber på at få rigtigt meget ud af at deltage i interessegruppen, primært i den forstand, at det kan give os indblik i vurderinger fra de andre deltagere – både forskere, udviklere og brugere. Det kan for eksempel være i forhold til, hvor markedet bevæger sig hen, og hvad kunderne tænker. Og hvis det så også kan føre til konkrete projekter hen ad vejen, er det jo rigtig fint. Men det er primært erfaringsudvekslingen, vi går efter,” tilføjer Annette Vainer.

InfinIT vil nu arbejde videre med de emner, der blev bragt på banen i dagens diskussioner, og ud fra dem planlægge emnerne for de kommende arrangementer. Næste arrangement vil blive afholdt i september 2010.

Kontakt

Processer og IT, Afdeling Hovedstadsområdet:Faglig koordinator

Thomas Hildebrandt
IT-Universitetet
Tlf.: +45 72 18 52 79
E-mali

Facilitator
Ida Rasmussen
Alexandra Instituttet
Tlf.: +45 30 59 50 61
E-mail

 

Se slides fra arrangementet her:

 Camilla Simonsen, InfinIT

Thomas Hildebrandt, ITU

Erik Lennings, Deloitte IT Solutions

Gitte Svendsen, KL

Morten Marquard, Exformatics

Christian R. Birn, devoteam consulting

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet