Kan effektive forretningsprocesser sikres gennem agil IT-udvikling?

Agil udvikling og agile forretningsprocesser i kombination med innovation kan hjælpe til at skabe ekstra værdi for forretningsprocesser og produkter. Det var mantraet for inspirationsdagen arrangeret af InfinIT i samarbejde med Innovationsnetværket for Finans IT (IFFI) den 23. oktober.

Der er i stigende grad behov for, at virksomheder kan tilpasse sig forandringer – derfor har de fleksible agile processer bevæget sig mere og mere ind i virksomhedernes forretningsprocesser. Gennem oplæg fra forskere og virksomheder skulle arrangementet inspirere til, hvordan den finansielle sektor kan gentænke måderne, hvorpå der arbejdes med processer og procesunderstøttelse. Samtidig var dagen et kickoff-møde, hvor netværkene, InfinIT og IFFI, kunne præsentere deres indsatsområder inden for digitalisering og processer og herigennem lægge op til samarbejde mellem forskere og private virksomheder.

Skab viden og innovation, der gør en forskel

Dagens ordstyrer var afdelingsleder Peter Carstensen fra Alexandra Instituttet. Han understregede fra start én af dagens centrale pointer; at virksomheder kan få stort udbytte af at arbejde aktivt sammen med forskere omkring innovation af services og produkter.

- Hvordan får vi så de to verdener, forskningen og virksomhederne, til at arbejde bedre sammen? Her kommer innovationsnetværkene ind i billedet - de har nemlig til formål at styrke samarbejdet på tværs, fra videnspredning til at bane vejen for et tæt samarbejde om innovation og forskning, fortalte Peter Carstensen og fortsatte:

- Innovation kan i høj grad drives af problemstillinger og udfordringer, så derfor tænk over hvad jeres centrale udfordringer er og vær med til at skabe innovation, som faktisk gør en forskel. Det synes jeg skal være grunden til at deltage i disse netværk og aktiviteter.

At bygge bro mellem forskning og anvendelse

Morten Elvang fra Delta Consultancy introducerede deltagerne for en praktisk case, som tog udgangspunkt i hans job som brobygger mellem forskning og anvendelse på den store, europæiske agile konference, XP. For at skabe større fokus på agile processer i Danmark har han sammen med Tecpoint stået for at samle forskere og praktikere en gang om året på et netværksmøde. Den næste finder sted i november og skal fungere som et debatforum inden den kommende XP konference i foråret.

Morten Elvang og Peter Carstensen taler med deltagerne om samarbejdet mellem forskere og virksomheder

Under oplægget spurgte Morten Elvang desuden deltagerne, hvad de mente, trendsene er inden for agil it udvikling i øjeblikket. Salens svar stemte i høj grad overens med Mortens Elvangs tre emner: behov for hastighed, kobling til forretningen og den ledelsesmæssige dimension.

- En af de ting man skal huske er, at de fleste ideer er dårlige. Mange udviklingshold arbejder rigtig længe på en dårlig idé og opdager det først, når kunder siger det. Dette problem kan eksempelvis løses med tidlig prototyping, var en af Morten Elvangs afsluttende pointer.

Er kravspecifikationen død?

Ivan Aaen, lektor ved Datalogisk Institut, AAU, satte i sit oplæg fokus på den pragmatiske tilgang til at arbejde med problemer. Han bevægede sig væk fra det typiske procesbegreb og lagde i stedet vægt på ’learning by doing’ konceptet.

– I moderne udvikling har vi mulighed for at indføre forandringer i et projekt, også på et sent tidspunkt i processen, og vi skal ikke stoppe med at være innovative, bare fordi vi er gået i gang med at udvikle, fortalte Ivan Aaen og fortsatte:

– De visioner, vi har, forandrer sig over tid, og de kriterier, vi har for at vurdere, hvad der er godt eller ikke godt, forandrer sig over tid, forklarede han, og understregede, at det derfor er vigtigt at fokusere på refleksion i stedet for på en kravspecifikation.

Han understregede fordelen ved at bruge de agile processer, fordi vi herigennem hele tiden lærer noget nyt, som vi ikke vidste før, og det giver os nye muligheder. I stedet for store tunge kravspecifikationer, er de agile processer med til at sikre, at der udvikles det, kunderne har brug for.

Fra flow-diagrammer til Adaptive Case Management (ACM)

Thomas Hildebrandt, lektor ved ITU, præsenterede deltagerne for det nye buzz-word, Adaptive Case Management system (ACM), som han har udviklet i forbindelse med et erhvervs ph.d. projekt. ACM gør op med det velkendte Business Process Management (BPM) og dets flowdiagrammer.

– Problemet med flowdiagrammer er, i en GPS-metafor, at de kun kan vise os en vej, men ikke hele kortet og de andre mulige veje til målet, forklarede Thomas Hildebrandt, og fortsatte:

ACM systemet tager udgangspunkt i beskrivelse og modellering af regler i stedet for selve proces flowet, og gør det dermed muligt at modellere processer, som er mindre sårbare over for lokale undtagelser og ændringer udefra på en mere fleksibel måde. I GPS-metaforen betyder det altså, at ACM systemet gør det muligt at beregne nye ruter, når der sker ændringer.

Efter Thomas Hildebrandts oplæg blev fordelene ved ACM systemet i forskellige kontekster diskuteret.

Find balancen mellem IT og forretningen

Efter frokost blev fokus vendt mod virksomhederne. Det første oplæg af Jesper Grona fra E-nettet handlede om, hvordan e-nettet er med til af skabe og optimere fælles processer i finanssektoren med udgangspunkt i en specifik case: udviklingen af den digitale Tinglysning. Her blev deltagerne blandt andet introduceret for det flowdiagram, der blev det forretningsmæssige omdrejningspunkt for at parterne i projektet kunne blive enige om håndteringen af dokumenterne.

- Erfaringen er, at it-delen ofte stjæler alt for meget fokus fra forretningen. Det er ekstremt vigtigt at få styr på, hvad it skal løse, og hvad forretningen skal løse, fortalte Jesper Grona og understregede, at det handler om at finde en balance og derigennem sikre den rette organisatoriske implementering.

Processerne starter hos kunderne

I dagens sidste oplæg tog John Nielsen, funktionschef hos Nykredit, blandt andet spørgsmålet ”Er kunderne gæster i vores processer, eller er vi gæster i kundernes processer?” op. Dermed satte han fokus på, at procesarbejdet skal nytænkes, så virksomhederne ser sig selv som deltagere i en del af kundernes og borgernes processer, snarere end at de ser på virksomhedens egen proces.

Herefter blev blandt andet kundeprocessen som et konkurrenceparameter diskuteret samt hvilke strategier, der kan tages i brug. Eksempelvis om virksomhederne kan dukke op tidligere i kundeprocessen, eller om det er muligt at ændre kundens proces.

Dagen blev afsluttet med uformelt netværk blandt deltagerne og forskerne.

Kontaktpersoner

INFINIT:
Thomas Hildebrandt, ITU, hilde@itu.dk
Ivan Aaen, AAU, ivan@cs.aau.dk
Jørgen Biegel, Infinit, jbi@tekkva.dk

IFFI:
Anders Pall Skött, IFFI, APS@cfir.dk

 

Dagens oplægsholdere

  • Peter Carstensen, Alexandra Instituttet / IFFI
  • Morten Elvang, Delta Consultancy
  • Ivan Aaen, AAU
  • Thomas Hildebrandt, ITU
  • Jesper Grona, E-nettet
  • John Nielsen, Nykredit

Se slides fra arrangementet og hør podcasts af oplæggene her

Læs mere om InfinITs interessegruppe for processer og it og følg med i kommende arrangementer her

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet