Reportage: Get Fit

Tirsdag 22. juni 2010 deltog knap 100 virksomheder og offentlige myndigheder med interesse i krydsfeltet mellem Business Process Management og den finansielle sektor i arrangementet ”Get Fit: Business Process Management – hvilke teknologier skal der sættes strøm til?”. Begivenheden fandt sted i Finanssektorens Hus i København med CFIR- Copenhagen Finance IT Region og Infinit som arrangører.

Formålet med arrangementet var at diskutere hvilke processer, der skal sættes strøm til i den finansielle sektor. Underpunkter var blandt andet, om teknologierne for Business Process Management er modne, og om organisationen og medarbejderne i finanssektoren er parate til omstillingen til it-understøttelse af processerne.

Klaus Jensen, underdirektør for infrastruktur i Finansrådet, bød velkommen og dagens ordstyrer var Carsten Schmidt, managing fellow fra HENRY Corporation.

Første oplægsholder var innovationsspecialist i Danske Bank, Steen Brahe, som præsenterede et eksempel på tidligere erfaringer med Business Process Management (BPM) sammen med Service Orienterede Arkitekturer (SOA) i den finansielle sektor.

Med udgangspunkt i en konkret case vedrørende kundepakker i Danske Bank beskrev han de udfordringer, organisationen stod overfor, da kundepakke-processen gik fra at være manuel til at blive automatiseret. En faktor der gjorde systemet komplekst at udvikle var, at notationerne for processer ændrede sig 3 gange i løbet af de år det tog at udvikle systemet, hvilket betød dyre oversættelser af procesbeskrivelser. Derudover dukkede en anden problemstilling op: Hvem i organisationen tager ejerskab for processen? Steen Brahe kommenterede, at det er en fordel, hvis forretningen tænker i processer. I dag er 80% af processerne i forbindelse med Danske Banks kundepakker it-understøttet, og medarbejderne er blevet mere effektive. Ifølge Steen Brahe er det et godt eksempel på, hvordan teknologi kan optimere processer.

Dag Norheim, senior manager i Accenture kom med sit bud på, hvordan vi i fremtiden skal sikre, at vi bruger metoder, der skaber gennemsigtighed, agilitet og effektivitet i BPM i den finansielle sektor. Ifølge Dag Norheim er det urealistisk at tro, at hele virksomheden skal forandres. I stedet gælder det om at tage fat i kernen – der hvor der er mest at spare. Det gælder om at forenkle de processer, man sætter strøm til.

Det vil sige, at det gælder om at komme til bunds i svaghederne i virksomheden i stedet for at lave lappeløsninger oven på de svagheder, der er. Hvis man sætter strøm til en ineffektiv proces, så cementerer man i virkeligheden ineffektiviteten i stedet for at forbedre virksomhedens processer. Vigtigt for at forandringen lykkes er, at der er et ejerskab af processen ikke kun i indkøringsfasen, men også efterfølgende. Det må gerne være på øverste niveau, fx hos en Chief Process Officer, så der er en, der har det overordnet billede og sikrer, at der er overensstemmelse med virksomhedens mål og systemets kunnen.

Efterfølgende var der et debatpanel bestående af Anders Israelsen, chef for IT-salgs- og supportsystemer i Nordea samt lektor Thomas Hildebrandt fra IT Universitetet. De kommenterede på de to oplæg og inddrog herefter salen i debatten. Her diskuterede de udfordringer med at få ledelseslaget med ind fra starten ift. automatisering af processer, og at der i den traditionelle silo-organisering mangler et naturligt sted i organisationen, hvor man kan tage ansvar for forretningsprocesser der ofte er tværgående. Et andet emne var opmærksomheden på, hvor mange versioner man har af en given proces. Hvis to virksomheder har fusioneret, vil der typisk være to versioner af en proces, som skal smeltes sammen til én. Nogle gange kan det være nødvendigt at bevare flere versioner, fordi teknologierne ikke giver tilstrækkelig overblik over, hvor en tidligere version benyttes. Et tredje emne, som livligt blev debatteret var dynamiske processer vs. forudsigelige processer. De nuværende BPM teknologier benytter ofte flow-diagrammer, der er bedst egnede til forudsigelige processer. Over halvdelen af forretningsprocesserne i en moderne organisation er imidlertid generelt dynamiske, dvs. de kræver tilpasninger undervejs i forløbet og følger derfor ikke en forudsigelig rutine. Der er derfor behov for forskning i nye procesnotationer og videreudvikling af teknologierne, før de kan anvendes i større skala.

”Det var en rigtig spændende dag. Især Steen Brahes konkrete oplæg med fokus på konkrete udfordringer var rigtig godt”, forklarer Tim Hallwyl, softwarearkitekt i Sirius IT. ”Jeg havde nok forventet, at branchen var nået længere i forhold til at gribe det an rent teknisk, men det er rart at få et realitetstjek ind imellem,” fortsætter han.

Tim Hallwyl har sit udgangspunkt i et mere teoretisk niveau, og han håber, at interessegruppen for Processer og it kan være med til at give et praktisk indblik. ”Jeg vil rigtig gerne høre om flere succeshistorier. Hvordan er andre kommet gennem deres udfordringer i virksomhederne. Det kunne også være konsulentens udfordringer, når de kommer ud til kunden. Det er vigtigt, at det tager udgangspunkt i en konkret case, da det giver os et fælles udgangspunkt for en diskussion i gruppen, og vi får et fælles sprog,” afslutter han.

Synes du ovenstående lyder spændende, eller tumler du med lignende problemstillinger i din hverdag, kan du melde dig i interessegruppen Processer og It, som ledes af lektor Thomas Hildebrandt fra IT-Universitetet og netværket Infinit. Det er gratis at være medlem af gruppen.

For yderligere oplysninger om interessegruppen eller ved ønske om at blive medlem kan du kontakte Ida Rasmussen på mail ida.rasmussen@alexandra.dk eller tlf. 30595061.

Du kan også læse mere om CFIR på www.cfir.dk

Kontakt

Processer og IT, Afdeling Hovedstadsområdet:Faglig koordinator

Thomas Hildebrandt
IT-Universitetet
Tlf.: +45 72 18 52 79
E-mali

Facilitator
Ida Rasmussen
Alexandra Instituttet
Tlf.: +45 30 59 50 61
E-mail

 

Download slides

fra dagen her:

Dag Norheim, Accenture

  Steen Brahe, Danske Bank
Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet