Snak sammen om brugervenlighed

Når udvikling af IT-løsninger og evaluering af deres brugervenlighed går hånd i hånd, får man det bedste udbytte, var en af hovedpointerne på InfinITs temadag i Fredericia.

Af Ulrikke Moustgaard

Når man lever af at skabe produkter, der skal bruges af andre mennesker, er det oplagt at få mest mulig viden om, hvordan det system, man har udviklet, faktisk spiller sammen med brugeren. Virker det efter hensigten? Er det nemt eller svært at håndtere? Og er brugerne tilfredse - står de af eller på?

Anders Bruun, AAU, var også blandt oplægsholderne på dagen

De overvejelser gør de fleste professionelle, der laver IT-løsninger, sig. Derfor har de længe været optaget af at få deres produkter evalueret. Men hvordan arbejder man konkret med evalueringer, så de vigtige informationer om, hvad der virker, og hvad der ikke virker, kommer de rigtige steder hen - og bliver brugt?

De spørgsmål var omdrejningspunktet, da Dafolo A/S i Fredericia og InfinIT var værter ved en temadag om samspillet mellem usability-evaluering og interaktionsdesign d. 13. april 2011.

Nytænkning giver bonus

Dagens første taler gav de godt 50 deltagere fra forskningsverdenen, offentlige institutioner og private virksomheder en masse at tygge på. Jan Stage, professor ved Institut for Datalogi, Aalborg Universitet, forsker nemlig i, hvordan man kan gøre usability mere effektivt ved simpelthen at lade webudviklere og programmører slå pjalterne sammen med de, der tester og evaluerer. Helt fra start.

Gør man det, kan man spare både tid og penge. Udviklerne bliver klædt langt på til at forstå og tænke usability og brugervenlighed ind i systemet, de udvikler ­– og kan undgå bommerter, som de ellers senere ville blive nødt til at bruge kræfter på at fikse. Og evaluatorerne – og organisationen – sparer sig selv for det tunge, lange og bekostelige arbejde med den klassiske usability-evaluering, som typisk er en analyse af brugeradfærd optaget på video, eller en meget lang og tør rapport, der identificerer ofte 75 problemer med et stykke software.

"Når man har lavet den slags mange gange nok, må man spørge sig selv: Hvad er effekten egentlig af det? For når vi taler om usability-evalueringer, er der især ét problem, der går igen: Den måde, man giver feed back på. Udviklerne kigger interesseret på rapporten i et par minutter, og så lægger de den op på en hylde, for 'vi har en deadline om to dage'," sagde Jan Stage. Jan Stage, AAU

Derfor er der brug for at nytænke samspillet mellem usability-evaluering og interaktionsdesign. Mellem evaluatorer og systemudviklere. Én ide er eksempelvis at holde fælles workshops, hvor evaluatorerne og udviklerne sammen kigger på systemet, evaluerer og samarbejder om forslag til redesign.

"Det har vi afprøvet i vores forskningsprojekter. Det viste sig at være meget nyttigt for udviklerne som basis for at ændre systemet. Før havde de kun været optaget af de tekniske spørgsmål. Nu fik de en anden forståelse for systemets svagheder, fordi de fik indsigt i brugernes oplevelse af systemet, når de arbejdede med det," fortalte Jan Stage.

Håndfaste resultater

Dafolo er en af dem, der har taget usability meget alvorligt. Virksomheden, der blandt andet skaber IT-baserede borgerserviceløsninger for det offentlige, oplever nemlig, at kunder i meget høj grad har netop brugervenlighed som et klart og prioriteret krav i de produkter, der indkøbes.

"Det er usability-konceptet, kunderne har fokus på," sagde Orla Pedersen, udviklingschef i Dafolo.

Derfor sagde Dafolo ja tak til at deltage i et forskningsprojekt om nye tværfaglige arbejdsformer med Aalborg Universitet. Den konkrete opgave var at skabe en ny IT-baseret løsning til kommunernes sagsbehandling af byggetilladelser. Problemet med den eksisterende var, at sagsbehandlerne brugte temmelig lang tid på borgernes ansøgninger, blandt andet fordi borgerne udfyldte de elektroniske ansøgningsblanketter forkert og ikke vedhæftede de rette eller nødvendige bilag.

Men ved at lade et tværfagligt team, der bestod af både udviklere og usability-specialister, arbejde sammen om nye løsninger på baggrund af en evalueringsrapport, fik Dafolo skabt et nyt system. Resultatet var til at tage og føle på. Med det gamle system brugte en sagsbehandler gennemsnitligt 51 minutter på at behandle en elektronisk ansøgning. Med den nye løsning var tiden reduceret til 18,5 minutters sagsbehandlingstid.

"Vi har siden brugt erfaringen til andre ting, fordi vi fik indsigt i vigtige processer omkring brugervenlighed. Hvis vi udvikler systemer, hvor der skal sendes bilag ind med en elektronisk ansøgning, gør vi det altid på samme måde nu," fortalte Orla Pedersen.

Den vigtige ledelse

Efter en række veloplagte oplæg om usability-evaluering og interaktionsdesign, var tiden kommet til at temadagens deltagere selv fik mulighed for at vende erfaringer med hinanden. De spredte sig i to grupper, der diskuterede erfaringer med henholdsvis desktop/websystemer og mobile og indlejrede systemer.

Det viste sig hurtigt, at erfaringerne i grupperne var vidt forskellige. Nogle arbejdede i organisationer, hvor man – også på ledelsesniveau – lagde stor vægt på usability og derfor allerede arbejdede aktivt med at integrere usability helt fra de første spæde trin i udviklingsprocessen af et system. Andre fortalte, at usability i deres organisation var et begreb, man slet ikke beskæftigede sig med.

Der var derfor enighed om, at netop ledelsens opbakning nok var det mest betydningsfulde, når det kommer til usability.

Uffe Koch, Huge Lawn Software, var også blandt dagens oplægsholdere

"Bare vi havde en ledelse som Dafolos," som én deltager sagde med et suk.

Det blev også diskuteret, hvorvidt og hvordan man kan bruge scrum, når man laver usability-evaluering. Nogle syntes, det var en god idé, da scrum er nemt at bruge til interaktive forløb. Andre kunne godt tænke sig at bruge en letvægtsudgave af en usability-test i enden af hvert sprint i en scrum-proces. Og flere var nysgerrig efter at vide om man kan kombinere scrum med at inddrage brugernes erfaringer i en evaluering – netop brugerinddragelse var nemlig en vigtig pointe, flere af dagens oplægsholdere pegede på, hvis man skal nytænke og gøre evalueringsprocessen mere effektiv og smidig.

Så da temadagen sluttede, var der nok af inspiration og ideer at tage med sig hjem. Og dagens husvært - Dafolos Orla Pedersen - mindede sine gæster om, at selvom usability, evaluering og nye samarbejder på tværs af kompetenceområder er begreber, der til sammen kan lyde stort og uoverskueligt at tage hul på, behøves det ikke være en uoverkommelig udfordring:

"Man skal også huske at lade være med at gøre det større end det er. I virkeligheden handler det bare om at sætte sig sammen. Og at gøre det tidligt," sagde han.

Kontakt 

 

Faglig koordinator
Anders Bruun
Aalborg Universitet
Tlf: +45 99 40 99 71
E-mail 

 

Faglig koordinator
Jesper Kjeldskov
Aalborg Universitet
Tlf: +45 99 40 89 21
E-mail

  

 

Facilitator
Lea Schick
Alexandra Instituttet
Tlf. 
+45 27 26 54 79
E-mail

 

 

Det sagde de om arrangementet:

- Claus Jeppesen, IT-konsulent, Videncenter for Landbrug

"Jeg er her for at få input til, hvordan man metodisk skal gribe især usability-evaluering an. Vi gør noget af det, der er blevet talt om, i forvejen. Vi inddrager eksempelvis brugerne, når vi tester systemer til plantebrug. Og vi har allerede udviklerne meget inde over processen, når vi evaluerer. Men jeg vil gerne have inspiration til, hvordan man skærper fokus endnu mere på interaktion i processen."

- Søren Dahm, Interaktionsdesigner, Vertica:

"Mit fokus er især på det tekniske. Vi er gode til at udvikle tekniske løsninger som for eksempel integration mellem systemerne i e-handel. Men vi vil gerne blive bedre til brugerforståelse. Hvilke fordele og ulemper er der ved mobile applikationer for brugerne - hvilke muligheder har man brug for og i hvilke situationer? Derfor glæder jeg mig til at høre om andres erfaringer med brugerforståelse."

 

Se slides fra temadagen her:

 

 Jan Stage, AAU

Uffe Koch, Huge Lawn Software

Anders Bruun, AAU

 Orla Pedersen, Dafolo
Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet