Temaserie: Branchesamarbejde

InfinIT har som målsætning at være danske virksomheders første kontaktpunkt, når de ønsker at arbejde med at udvikle nye, innovative produkter med it i. For virksomheder, der ikke hidtil har udviklet denne type produkter, kan det være et stort skridt at tage hul på. Virksomhederne har ekspertviden på deres domæne, men kender måske ikke så meget til it. For at sætte skub i udviklingen og hjælpe danske virksomheder til at tage det første skridt, har InfinIT derfor oprettet en pulje med udviklingsmidler målrettet fire brancher: fødevarer, transport, energi samt livsstil og oplevelser. Midlerne i puljen vil blive brugt til udviklingsaktiviteter med virksomheder i brancherne.

På siderne her kan du læse vores temaserie, hvor de fire brancher fortæller om deres syn på it (opdateres løbende):

> Betina Simonsen, direktør for Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning

> Kristian Torp, lektor ved Aalborg Universitet og Flemming Nielsen, produktchef i Dansk Transport og Logistik

Du kan også læse mere om branchepuljen og mulighederne for tilskud her.

Kontakt

InfinIT København
Alexandra Instituttet A/S
Njalsgade 76, 3. sal
2300 København S
E-mail

InfinIT Aalborg
CISS - Aalborg Universitet

Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Ø
Tlf.: +45 99 40 86 53
E-mail

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet