Innovation i et krydsfelt:

- it og livsstil

Hvad har it og livsstil med hinanden at gøre? Historisk set ikke så meget, men anskuet med fremtidsbrillerne på en hel del. Sådan lyder forudsigelsen i hvert fald fra henholdsvis InfinIT og Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning, som i fællesskab ser nærmere på, hvordan livsstilsområdet fremover vil være præget af intelligente it-løsninger, der gør hverdagen hurtigere og nemmere at agere i.

Betina Simonsen er direktør for Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning, som hører under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Netværket har til formål at fremme vækst og innovation i bl.a. bolig- og beklædningsbranchen.

Her spiller teknologi en stor rolle i produktudviklingen, siger Betina Simonsen og forklarer, at hun og hendes kolleger bl.a. arbejder inden for to fagområder, som de betegner henholdsvis ‘Nye materialer’ og ‘Fremtidens bolig og beklædning’, hvor it udgør en central del af det kreative udgangspunkt.

“Vi kigger bl.a. på, hvordan man kan inkorporere sensorer i materialerne inden for bolig og beklædningsprodukter, og hvilken merværdi materialerne kan give brugerne. Vi er overbeviste om, at it kommer til at spille en meget stor rolle i hjemmet og inden for beklædning i fremtiden,” siger Betina Simonsen.

“Prøv bare at tænke 10 år tilbage og se på, hvor stærkt udviklingen er gået siden da. Der er kommet et enormt fokus på it, og det har selvfølgelig også betydning for livsstilsområdet. Hvis man kigger ind i et moderne hjem i dag og ser på, hvordan en familie indretter sig, er det fyldt med elektronik: Tablets, der kan afspille musik i hele huset, digital styring af familiekalenderen, digitale fotorammer med feriebillederne osv.”

Nye samarbejder på tværs af fagrænser

Rikke Koch er innovationskonsulent i innovationsnetværket InfinIT og Senior Forsknings- og Innovationsspecialist i Alexandra Instituttet.

Det nære samarbejde med netværk og brancheorganisationer er netop en pointe, når det kommer til nytænkning af både processer og produkter, forklarer hun.

“Det er meget simpelt: For at kunne lave noget nyt er vi som samfund nødt til at tænke nyt. Og det indebærer også, at vi – både inden for forskningsverdenen og i erhvervslivet – kommer i dialog med andre typer af virksomheder og organisationer, end vi er vant til. Det er her i krydsfeltet mellem it og livsstil, at nye, innovative produkter bliver til,” siger Rikke Koch og fortæller, at Alexandra Instituttet allerede har været med til at produktudvikle tekstiler med integreret it som Klimakjolen, Solcelletasken og UV-Kjolen.

It med høj nytteværdi

Betina Simonsen forklarer, at markedet for intelligente tekstiler lige nu er meget præget af løsninger, der kan virke enten sundhedsfremmende eller ligefrem er i stand til at redde liv. Det kan være tøj, der eksempelvis måler en patients hjerterytme og udsender en alarm, hvis der sker voldsomme udsving. Eller det kan være tøj, der udsender en alarm, hvis en patient er faldet og har ligget stile i en given tidsperiode.

“Inden for produktudviklingen af almindelig beklædning er min oplevelse lige nu, at der er meget fokus på intelligent tøj, der giver mening. En frakke, der kan skifte farve, når det regner, tror jeg ikke så meget på. Det har ikke den store nytteværdi, og så vil forbrugerne heller ikke betale for det. Men en frakke, der kan producere varme, når det regner, tror jeg mere på, fordi det giver mening. Intelligent tøj, der er udviklet med et klart formål, er en tendens lige nu,” siger Betina Simonsen.

“En anden klar tendens er et stort fokus på convenience. Som mennesker har vi efterhånden så travlt i dag både på arbejdet og derhjemme, at vi sætter stor pris på it og teknologi, der kan hjælpe os til at gøre ting hurtigere og nemmere. For så kan vi bruge energien på noget andet. På den måde er de nye it-løsninger inden for bolig og beklædning med til at skabe et overskud hos brugeren. Man kan sammenligne det lidt med e-handel. Det er ikke et tilfælde, at det er enormt populært at e-handle blandt børnefamilier. Det er fordi, det er convenient for dem. Det sparer dem tid.”

Fremtidens bolig og beklædning

Både Rikke Koch og Betina Simonsen synes, at vi i Danmark er godt på vej med at udvikle it-løsninger inden for livsstilsområdet med høj nytteværdi for brugerne. Og de er begge overbeviste om, at den udvikling blot vil tage til i de kommende år. Betina Simonsen:

“Jeg tror eksempelvis, at vi i hjemmet vil se flere selvregistreringsløsninger. Løsninger, der ligesom støvsugerrobotterne selv kan fortælle, hvornår der trænger til at blive gjort rent, og også løsninger, der kan udføre opgaven. Det handler om præcise data og præcis information, der kan hjælpe os i hverdagen,” siger Betina Simonsen og afslutter:

“Og så tror jeg også, at intelligent tekstildesign vil blive mere økonomisk tilgængeligt, end det har været før. Vi befinder os stadig i en krisesituation, hvor folk hellere vil spare op end bruge penge. Når den udvikling vender igen, vil det også være med til at accelerere forbruget af intelligent tøj.”

Kontakt

Hvis du vil vide mere om arbejdet med at integrere it og tekstil, er du velkommen til at kontakte Rikke Koch på: rikke.koch@alexandra.dk eller telefon: 21268724

Kontakt

Faglig koordinator og facilitator
Rikke Koch
Alexandra Instituttet
Tlf.: +45 21 26 87 24
E-mail

 

I denne serie:

> Interview med Betina Simonsen, direktør for Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning

> Interview med Kristian Torp, lektor ved Aalborg Universitet og Flemming Nielsen, produktchef i Dansk Transport og Logistik

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet