Innovation i et krydsfelt:

- it og transport

Transportbranchen kan høste effektiviseringsgevinster ved at anvende ny it og teknologi i planlægningen og evalueringen af vognmændenes ruter. Det fastslår både forsker fra Aalborg Universitet og medlem af InfinIT, Kristian Torp, samt repræsentant for brancheforeningen Dansk Transport og Logistik, Flemming Nielsen. Og så gør det heller ikke noget, at en mere energieffektiv transportbranche er med til at skåne miljøet.

Kristian Torp er lektor ved Institut for Datalogi, Aalborg Universitet (AAU) samt tilknyttet innovationsnetværket InfinIT. Kristian Torp har siden 2004 brugt GPS-data til at komme med estimater om trafik såsom kødannelse, køretider og brændstofforbrug. Som noget relativt nyt arbejder han med såkaldte CANBus-data (Controller Area Network), som er en datakilde, der giver oplysninger om gear, RPM, brændstofforbrug osv. fra en testflåde af køretøjer. Det nye er, at disse data bliver opsamlet fra de enkelte køretøjer i flåden og sendt til en server, og at forskerne kan få adgang til disse data på serveren.

CANBus-datakilden kan ifølge Kristian Torp være effektiv, når det kommer til at overvåge og minimere det enkelte køretøjs brændstofforbrug. Og derfor kan det også vise sig som et godt værktøj for den professionelle transportbranche i første omgang og på sigt også privatbilismen.

“Vi tror, at der er en masse lavthængende frugter i det her,” siger Kristian Torp. “For den professionelle industri kan en investering i den nødvendige hardware og software hurtigt tjene sig selv hjem i form af en mere brændstofeffektiv afvikling af deres trafik.”

Et eksempel fra privatbilismen kan illustrere gevinsten ved CANBus-data:

“Forestil dig en pendler, som ligger og kører mellem Århus og Silkeborg hver dag. Hvis vedkommende nu havde en enhed i bilen, der fortalte ham, at i dag har han – sammenlignet med hans øvrige kørsler på strækningen – slået sin egen rekord i at bruge mindst benzin, fordi han eksempelvis holdt en god, jævn fart. Eller han kunne dele data med andre og få at vide, at i dag lå han i Top 10 i Danmark på den strækning. Eller videre: Du har lige slået den nordiske rekord!,” illustrer Kristian Torp og understreger, at de tror meget på gamification-tilgangen, hvor psykologien og guleroden bag brændstofbesparelserne ligger i konkurrenceelementet.

“Vores beregninger viser, at det er 8 pct. dyrere at køre med 130 km/t på motorvej end at køre med 110 km/t. Så har man tiden, kan man ligeså godt spare på brændstoffet.”

Samarbejdsprojekt med Dansk Transport og Logistik

Kristian Torp fra InfinIT er én af forskerne i et samarbejdsprojekt med brancheorganisationen Dansk Transport og Logistik (DTL), som sammen med to vognmandsfirmaer vil undersøge, om man kan anvende CANBus-data til at beregne mulige brændstofbesparelser i tung trafik.

Flemming Nielsen er produktchef i DTL og har blandt andet ansvaret for at udvikle nye transportløsninger til sine ca. 2300 medlemmer i Danmark. Han blev ansat i 2009 og kunne meget hurtigt se, at it og teknologi havde potentialet til at hjælpe med nødvendige effektiviseringer i branchen.

“Alle vores medlemmer arbejder meget, men mange af dem har problemer med at få et overblik over deres nøgletal, og hvor lønsomme eller tabsgivende deres aktiviteter er målt på køretøjer, chauffører, ruter og varer. Den form for analyse er tiltrængt, men kræver data, man kan analysere på, så man i sidste instans kan foretage en tidssvarende økonomistyring,” forklarer Flemming Jensen.

“Den gennemsnitlige flådestørrelse er 4½ bil per medlem. Der findes godt nok flådestyringsplatforme på markedet, men de lever typisk deres liv i store flåder med 25 biler og op. Men i en flåde med fem biler har man ligeså meget brug for den type business intelligence-værktøjer. Hvis ikke mere. For her kører vognmanden ofte én af bilerne selv og skal forsøge at holde styr på alt, mens han er på landevejen.”

Som Flemming Jensen forklarer, er DTL derfor gået ind i projektet med det formål, at man for det første rent teknologisk bliver i stand til at skabe den nødvendige datafangst: Hvor langt har bilen kørt på literen, mens den har kørt den og den rute? Hvor meget brændstof i kostpris er der på leverancen? Osv.

Når man har overblikket over brændstoffet, får man også mulighed for at identificere kostprisen per vogn – og per chauffør. Som det er nu, kan man ikke lave den form for analyse på chaufførniveau.

“Og når vi har de data, kan vi skabe den form for benchmarking, som danner grundlag for den adfærdspåvirkning, der skal til for at gøre virksomhedens nøgletal bedre.”

“Så perspektivet i projektet er i al sin enkelhed, at skabe et rapporteringsværktøj for den enkelte vognmand, så han kan identificere sin indtægt og på et oplyst grundlag vurdere, hvor han skal lægge sine kræfter,” siger Flemming Jensen og slutter af:

“I den forstand gør vi det, vi som brancheforening skal: Vi hjælper vores medlemmer med at blive mere konkurrencedygtige og letter dem samtidig i den daglige drift. Det gavner branchen som helhed, og så har det samtidig gavnlige effekter for miljøet.”

Kontakt

Innovationskonsulent
Berit Brendborg
CISS, AAU
Tlf.: +45 99 40 88 92
E-mail

 

 

I denne serie:

> Interview med Betina Simonsen, direktør for Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning

> Interview med Kristian Torp, lektor ved Aalborg Universitet og Flemming Nielsen, produktchef i Dansk Transport og Logistik

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet