Temaserie om Forsk2020 og InfinIT

Arbejder din virksomhed med:

  • Grøn vækst
  • Sundhed og livskvalitet
  • Innovationskapacitet
  • Effektivisering og konkurrenceevne
  • Kompetence og sammenhængskraft

Så er den glædelige nyhed, at der i de kommende år satses intensivt på forskning og innovation på de områder. I Forsk2020 er disse udfordrings- og mulighedsområder for udvikling af nye produkter, processer og forretningsområder i Danmark defineret. Forsk2020 skal guide Styrelsen for Forskning & Innovation, når de prioriterer fordelingen af offentlige midler til strategisk forskning.

Set med InfinITs øjne vil løsningerne indenfor alle de udpegede områder kræve medvirken af it-løsninger. It er nervesystemet i vores samfund og derfor ser vi udvikling af tidssvarende it-løsninger som et centralt udfordrings- og mulighedsområde i sig selv. Forskerne i InfinIT-netværket arbejder allerede med it-løsninger til mange af områderne identificeret i Forsk2020; og vi ser frem til at der i de kommende år kommer endnu mere fokus på at øge viden og innovation på de områder i Danmark.

Derudover er vi i InfinIT-netværket begejstrede over den gode korrelation imellem udfordrings- & mulighedsområderne identificeret i Forsk2020 og de satsningsområder man på EU-niveau har defineret i Horizon2020. Horizon2020’s mål er at skabe vækst og nye jobs i Europa. For at opnå dette er der afsat 80 milliarder Euro i perioden 2014-2020 til investering i forskning og innovation.

For virksomheder der ønsker at få del i den nyeste forskningsviden på de i Forsk2020 definerede områder, eller evt. undersøge relevansen af selv at deltage i forsknings- & udviklingsprojekter på nogle af områderne, igangsætter InfinIT en temaserie som mere detaljeret beskriver, de forskningsaktiviteter, vi har indenfor områderne. Følg med i temaserien og find ud af, om der er et forskningsområde, der korresponderer med din virksomheds kerneydelse.

Interview 1: Kim Guldstrand Larsen. "It som grundudfordringen"

Interview 2: Niels Henrik Helms. "Evnen til det tværgående"

Interview 3: Peter Carstensen. "Opmærksomhed over afstand"

Interview 4: Jan Madsen.
Den indbyggede intelligens

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet