Opmærksomhed over afstand

Evnen til samarbejde over afstand, grøn vækst og fremtidens velfærdsløsninger er bare noget af det, it kan bidrage til som uundværligt støtteredskab, mener Peter Carstensen. Han har selv specialiseret sig i, hvordan vi understøtter samarbejde på tværs af tid og rum. 

Hvis vi vil være et samfund med innovationskapacitet, konkurrenceevne og effektivitet, skal vi være gode til at samarbejde internationalt og på tværs af tid og rum i ’det globale samfund’.

   At styrke evnen til et sådant samarbejde, har Peter Carstensen specialiseret sig i med forskningsfeltet CSCW, Computer Supported Cooperative Work – eller oversat ’it-støttet samarbejde’.

Evnen til awareness 

Groft sagt handler CSCW om, hvordan man med it effektivt understøtter måden, vi samarbejder. Det er særligt vigtigt, når flere og flere af os samarbejder uden at sidde samme sted.

Hvordan får man fx det komplekse samarbejde om at udvikle et stykke software til at fungere, hvis flere af medarbejderne sidder spredt rundt om i verden i forskellige afdelinger? Den helt store udfordring her hedder opmærksomhed – eller med et nøglebegreb awareness, fortæller Peter Carstensen: Hvis vi sidder i samme rum, er vi utrolig gode til at være opmærksomme på hinanden og på arbejdssituationen. Men tilkobler vi et kommunikationssystem imellem os, forsvinder hele den fintfølende evne til at være aware.  

    ”At stille en teknologi til rådighed, som gør folk i stand til at kommunikere og være opmærksomme på hinanden på en brugbar måde i en arbejdssituation, er en ekstrem udfordring,” siger Peter Carstensen. 

   Andre store udfordringer på distancen, fortæller han, er, at en hel masse viden notorisk forsvinder, hvis folk ikke fysisk sidder sammen. Og at især også ledelse bliver kompliceret, når fx en del af udviklingsteamet sidder i Indien.

   Så hvordan kompenserer man digitalt og organisatorisk for de problemer?

Innovationer med brasilianere, indere og kinesere

Udfordringerne på distancen vokser selvfølgelig i et globalt samfund, hvor vi i stigende grad samarbejder over afstand. Fx skal vi måske lave de bedste innovationer sammen med brasilianere, indere og kinesere, foreslår Peter Carstensen –altså med dem, der er dygtige, uanset hvor de er. Ligesom mange af vores mindre danske virksomheder typisk også kommer til at indgå som under-leverandører i store leverandørkæder, supply chains, der kan køre verden rundt.

Kæmpepotentiale i fremtidens velfærdsløsninger

Som afdelingsleder for Alexandra Instituttet i København og vicedirektør i InfinIT foregår meget af Peter Carstensens forskningsarbejde i dag på ledelsesniveau – blandt andet som fødselshjælper for samarbejder mellem forskere og virksomheder.

   Et arbejde, der både i Alexandra og InfinIT er anvendelsesorienteret – det vil sige, som involverer danske virksomheder og tager afsæt i deres konkrete udfordringer. Ligeledes har aktiviteterne bred relevans i forhold til samfundsmæssige udfordringer, fordi it vil være et uundværligt støtteredskab i arbejdet med langt de fleste af dem, mener Peter Carstensen.  

   Eksempelvis inden for grøn vækst og effektiv energiudnyttelse, hvor avanceret it vil være en væsentlig faktor for, hvor gode vi er til at udnytte energien og producere med mindst muligt forbrug. Eller inden for sundheds- og velfærdsområdet, hvor Peter Carstensen mener, der ligger et ’kæmpepotentiale’ i  at udvikle teknologien, som er en oplagt del af løsningen på det problem, at vi får færre hænder, flere ældre og sandsynligvis et kronikerboom:

   ”At udvikle dette område er ikke bare en løsning på vores eget problem med at fastholde et velfærdssamfund; det er faktisk også en levevej for os fremover: Vi har grundlaget for at blive nogle af dem, der leverer fremtidens velfærdsløsninger,” siger Peter Carstensen.

   ”Så jeg mener, at ét af de områder, vi burde gøre noget ved, var at innovere sundheds- og velfærdsområdet. Ikke bare for at løse vores eget problem, men også med henblik på i vidt omfang at eksportere de løsninger.”

Velfærdsteknologi til selvhjulpne ældre

Peter Carstensen arbejder allerede med velfærdsteknologien i et projekt, der udvikler innovative løsninger til fremtidens ældre, eller som projektet kalder dem: de ’selvhjulpne ældre’. Det vil sige ældre, som i stort omfang kan klare sig selv uden at belaste det offentlige med plejehjemspladser, hjemmehjælp og mange hospitalsindlæggelser.

   Projektet ser på, hvordan man via ny teknologi kan støtte de ældre i at forblive selvhjulpne, eksempelvis ved at motivere dem til at mødes og motionere og således både fysisk og mentalt holde sig i gang. ’En klar win-win’, kalder Peter Carstensen det. De ældre bevarer deres livskvalitet, og det offentlige sparer en stor mængde ressourcer på et udgiftsområde i meget stærk vækst.

Vigtigt samarbejde med ikke-it-virksomheder

Et andet projekt, Peter Carstensen arbejder med i øjeblikket, går ud på at nytænke vagt- og sikkerhedsbranchen ved blandt andet at bruge avanceret mobilteknologi og indendørs positionering. Formålet er, at vagterne skal kunne bevæge sig mere effektivt rundt i bygningerne og bedre kommunikere og udveksle viden med hinanden, selvom de arbejder alene.

   Sammen med velfærdsprojektet er det eksempler på, hvordan teknologien kan løse konkrete udfordringer og løfte en branche. Det er netop det, Peter Carstensen mener, InfinIT i høj grad kan bidrage med. Ikke mindst i de mange ikke-it-virksomheder:

   ”Vi kan dels hjælpe it-virksomhederne med at blive dygtigere. Men måske endnu vigtigere, så kan vi hjælpe andre virksomheder til at få øjnene op for, hvordan it kan gøre en forskel for dem og finde løsninger på de problemstillinger, de har.”

   Det er netop meningen, at InfinIT fremadrettet også vil gå ind i konkrete brancher og se på, hvordan it kan være med til at løse nøgleudfordringerne her. I første omgang i eksportsektoren, energisektoren og i oplevelsesindustrien.

Peter Carstensen

Er afdelingsleder for Alexandra Instituttet i København og vicedirektør i InfinIT.

Peter Carstensen er uddannet datalog og har en ph.d. i it-støttet samarbejde, CSCW. Han har tidligere arbejdet som forsker og forskningsleder på Risø, DTU og ITU, og har, udover CSCW, også specialiseret sig i analysemetoder, brugergrænseflader og interaktionsdesign. Inden forskerkarrieren arbejdede Peter Carstensen en del år som programmør, systemudvikler og metodekonsulent.

Læs mere om Peter Carstensen og hans projekter her

Kontakt

Peter Carstensen
Alexandra Instituttet
Tlf.: +45 40 22 82 10
E-mail

sd

Interview 1: Kim Guldstrand Larsen. "It som grundudfordringen"

Interview 2: Niels Henrik Helms. "Evnen til det tværgående"

Interview 3: Peter Carstensen. "Opmærksomhed over afstand"

Interview 4: Jan Madsen.
Den indbyggede intelligens

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet