Niels Henrik Olesen, Forsvaret

Hør Niels Henrik Olesen, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, fortælle om konceptet "Den Intelligente Bygning i Forsvaret" - et storstilet projekt om indførelse af intelligent styring af fx lys, varme og sikring i Forsvarets mange bygninger. Interviewet er optaget ved arrangementet "Behov og muligheder for intelligent styring af bygningskomplekser" afholdt den 9. oktober 2012.

Scott Petersen, Honeywell Building Solutions
Hør Scott Petersen, Int. Marketing Director hos Honeywell Building So...
  

Se alle videoer

Se videoer sorteret efter interessegrupper

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet