Fremtidens Internet

Fremtidens internet kommer til at bestå af langt flere teknologier, produkter og systemer end det, vi kender i dag. InfinITs strategiske satsningsområde Fremtidens Internet skal dels medvirke til, at danske virksomheder og videninstitutioner er klar til at deltage i den snarlige EU-satsning "The network of the future", og dels til, at danske virksomheder i langt højere grad forstår og bliver i stand til at anvende internetteknologier i flere og mere varierede produkter og systemer.

Målet er således at give danske virksomheder adgang til de nyeste teknologier og få dem til at udnytte og udvikle state-of-the-art teknologier - og ikke mindst få dem til at forberede sig på fremtidens internetteknologier.

Det strategiske fokus vil være på to væsentlige anvendelsesområder:

  • Sociale netværk og deres understøttelse af eksisterende og fremtidige teknologier
  • Produktnetværk ("internet of things") og deres anvendelse

 

Kontakt

Strategisk koordinator
Knud Erik Skouby
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 99 40 71 97
E-mail

       
InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CICT . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet