Indlejrede systemer

Innovationen i langt størstedelen af dagens produkter og services skabes ved at tilføre intelligens i form af at indlejre elektroniske systemer i produktet. Disse indlejrede systemer findes overalt og anvendes i alle markedssektorer - energi, medicin, miljø, landbrug, kommunikation, underholdning, tekstiler, transport, logistik, kemi, fødevarer og materialer.

Indlejrede systemer har stor indflydelse på, hvordan disse sektorer arbejder og samarbejder, hvordan de vil udvikle sig, hvorda de opfattes af både professionelle og offentligheden, og - ikke mindst - hvor succesfulde deres produkter vil være i den globale konkurrence.

InfinIT vil i det strategiske indsatsområde Indlejrede Systemer arbejde på at udbrede kendskabet til og forståelsen for indlejrede systeme og de potentialer, der ligger i at anvende dem. Danmark spiller allerede en vigtig international rolle på området, og den rolle skal fastholdes og udbygges. Desuden vil Infinit arbejde på, at der etableres en national strategi for området indlejrede systemer, så styrkepositionen og de kompetencer i verdensklasse, Danmark besidder, fastholdes og understøttes. Det indebærer også, at InfinIT vil fortsætte det arbejde, der hidtil er udført i D-ARTEMIS og derigennem sikre danske virksomheders deltagelse i internationale projekter samt tilførselen af EU-midler til projekterne.

Kontakt

Strategisk koordinator
Jan Madsen
Danmarks Tekniske Universitet
Tlf.: +45 72 18 52 79
E-mail

 

Fagligt materiale om Indlejrede Systemer:

Forslag til program om teknologier til indlejrede systemer (pdf)

 "Fremtiden er indlejret" - online version

       
InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CICT . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet