Mobile og pervasive systemer

Mobile og pervasive teknologier har et kolossalt potentiale. Deres brug er lig med nye produkter - og helt nye måder at kommunikere og interagere med mennesker og produkter på.

Formålet med dette strategiske område er at udbrede viden om mobile og pervasive teknologier, primært gennem konkrete anvendelser. Derved får danske virksomheder adgang til state-of-the-art viden, teknologier og metoder og bliver således i stand til på optimal vis at udvikle og innovere egne produkter.

Kontakt

Preben Holst Mogensen
Aarhus Universitet
Tlf. +45 89 42 56 26
E-mail

         
InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CICT . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet